Trobada virtual

Dimecres, 28 d’abril 2021 - de 18.00 a 19.30 h

La trobada virtual La resposta comunitària davant la covid-19. Noves formes d’organització i innovació social va obrir un espai de debat i reflexió per fer valdre, ordenar, compartir i enxarxar l’organització comunitària d’entitats, associacions, col·lectius i ciutadania no organitzada davant la crisi de la covid-19.

Quines són les precarietats i com s’estan abordant col·lectivament per fer front a la crisi? Com ha reaccionat la ciutadania no organitzada? Des de la resiliència comunitària, què emergeix dels barris i es traspassa a la ciutat? Com ho estem afrontant col·lectivament? Quin ha estat l’activisme comunitari veïnal?

A qui anava dirigida?

El programa La resposta comunitària davant la covid-19. Noves formes d’organització i innovació social  estava obert a la participació de tota la ciutadania, organitzada i no organitzada, així com a entitats i serveis públics interessats.

El context

La pandèmia ha visibilitat les iniciatives ciutadanes solidàries ja existents i també ha empès els individus a articular-se col·lectivament. En alguns casos s’ha treballat l’adaptació de les organitzacions ja existents i, en d'altres, s’han creat nous marcs d’actuació, noves plataformes.

La resposta comunitària davant la covid-19 ens porta a analitzar conceptes com l’organització comunitària i la innovació social. Les diferents formes d’organització, des d’associacions culturals, associacions de veïns i veïnes, ateneus o casals, fins a les xarxes i ciutadania no organitzada, analitzen les respostes.

Video de la jornada

18:00 - 18:10 h: Benvinguda a càrrec d’Òscar Rebollo, director de Serveis d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona.

18.10 - 18.25 h: Marc introductori sobre la reorganització de les iniciatives socials formals i no formals. Nous models d’articulació col·lectiva, a càrrec de David Palomera (@David_Palomera), consultor per a administracions públiques i entitats del tercer sector en temes de política pública i economia. 

18.25 - 19.25 h: Taula d’experiències inspiradores, amb moderació d'Irene Moulas de la Cooperativa Etcèteres: