L'acció comunitària és pertot a la nostra ciutat. Veïnes i veïns que treballen juntes, associacions i col·lectius que es mobilitzen per a construir un barri a la mida de totes les que hi viuen, per a garantir els drets de totes les persones i tots els col·lectius.

 

Què és

Considerem acció comunitària totes aquelles iniciatives i projectes que aborden de forma col·lectiva els reptes socials, que ho fan amb la voluntat de millorar les condicions de vida als barris, i de teixir una societat més inclusiva i més cohesionada. L'enfocament comunitari apunta cap a l'autonomia, cap a la construcció d’una societat civil més forta i organitzada, amb més iniciativa i més capacitats per esdevenir actor social i polític. Aspira, per tant, a l'enfortiment democràtic de la comunitat i, en conseqüència, de la ciutat.

 

Com ho fem

Per a aconseguir els seus objectius, l'acció comunitària necessita construir complicitats, treball en comú amb una gran diversitat d'actors: veïnes i veïns que s'impliquen, professionals i serveis, equipaments de proximitat, i qualsevol altre actor o recurs, social o institucional, que pugui esdevenir un actiu comunitari del territori.

Per això, la política municipal d’acció comunitària vol contribuir complint amb el seu rol en aquest teixit d'actors, partint de l'objectiu compartit de construir una societat civil més forta, que es cohesiona sense renunciar a la seva diversitat, i amb més capacitat per millorar les condicions de vida de totes les persones.

Per a contribuir a definir i a impulsar aquesta política municipal, s'ha articulat a l'Ajuntament la Direcció de Serveis per a l'Acció Comunitària.

Des d'Acció Comunitària contribuïm a enfortir el ric teixit comunitari de la ciutat donant suport a l’associacionisme, potenciant la xarxa d’equipaments de proximitat, acompanyant processos d’acció comunitària als barris i generant projectes d’acció comunitària.

A Acció Comunitària treballem amb la orientació de facilitar, d'enfortir, de contribuir a augmentar capacitats, i ho fem a partir de tres eixos transversals:

  • Facilitar els projectes associatius.
  • Fer dels equipaments de proximitat motors/tractors de vida i projectes comunitaris.
  • Incorporar la mirada comunitària a les polítiques sectorials (educació, salut, serveis socials, comunitaris)