Hi ha més de 5.000 associacions registrades a Barcelona. Els col•lectius i associacions de la ciutat sovint s’uneixen per millorar les condicions de vida dels veïns i les veïnes, i amb la seva acció contribueixen a millorar la qualitat democràtica de la ciutat, la seva cohesió i inclusió, la seva autonomia.

Suport a col·lectius i associacions

 

Suport econòmic

Les subvencions aporten recursos econòmics per contribuir a la realització dels projectes associatius. Cada any se’n beneficien al voltant de 200 projectes. Podeu consultar les subvencions vigents aquí.

 

Suport a la visibilitat i reconeixement

L’organització d’actuacions per a la visibilitat i el reconeixement de l’associacionisme té un fort exponent en l’Associa’t a la Festa, on cada any, durant les festes de la Mercè, centenars d’associacions organitzen activitats de tot tipus per a la ciutadania a la plaça de Catalunya.

 

Activitats de formació i enxarxament

Les iniciatives d’enfortiment de l’associacionisme mitjançant actuacions, serveis i formacions són una línia d’actuació amb molta rellevància, que inclou el programa Associa’t, el servei Torre Jussana, el projecte d’Energies Comunitàries, el Fitxer d'entitats i el Mapa d'Acció Comunitària.

Enfortiment del teixit associatiu

 

Contribuir al seu enfortiment social

Per enfortiment social s’entén, d’una banda, l’assoliment d’una forta base social, de persones associades i activistes que donen suport a l’associació; i de l’altra també s’entén com la capacitat d’incidència i transformació que tenen els projectes associatius en les seves comunitats.

 

Contribuir al seu enfortiment econòmic

Quan parlem d’enfortiment econòmic, es vol subratllar la capacitat de les associacions d’assolir els recursos propis, disminuint la dependència de finançament públic, augmentant, per exemple, el compromís de les bases socials en el sosteniment de l’associació, i fent l’associació protagonista d’iniciatives d’economia social i solidària.

 

Contribuir al seu enfortiment democràtic

L’enfortiment democràtic es refereix a la qualitat democràtica dels processos que es donen dins les associacions. Si a les associacions hi ha pràctiques participatives, inclusives, de deliberació col•lectiva i transparència, serà més fàcil que aquestes dinàmiques es transmetin al conjunt de la societat, i que les associacions siguin impulsores de la millora democràtica a la ciutat.