El moviment associatiu de la ciutat és tan divers, agrupa tants col·lectius, al voltant de tantes temàtiques i especialitats, que per donar-lo a conèixer com mereix i atendre les seves necessitats específiques, és necessari articular un programa que en promogui el reconeixement, la visibilització i l’enfortiment. Aquesta és la voluntat que vertebra l’Associa’t.

L’Associa’t és un projecte marc per a l’enfortiment de les associacions de la ciutat. Mitjançant diverses iniciatives es generen espais de visibilitat i reconeixement públic de les associacions i processos de formació, diàleg i enxarxament, que puguin contribuir a l’apoderament del teixit associatiu.

L’ Associa’t a la Festa

L’Associa’t a la Festa neix el 2015 com un replantejament de la tradicional mostra d’entitats de la plaça de Catalunya durant les Festes de la Mercè: calia plantejar-se finalment que l’espai de les entitats fos pensat per les entitats mateixes, i que les festes de la Mercè, de la ciutat, acollissin també una veritable festa de les associacions. I així, cada any participen més de 150 associacions, fent activitats que mostren de manera lúdica la seva activitat a la ciutadania.

En sintonia, es desenvolupa l’Associa’t a la Comunicació, on les associacions acorden, es preparen i llancen col·laborativament la comunicació dels esdeveniments que tenen lloc durant l’Associa’t a la Festa.

El Viver de Comunicació

El Viver de Comunicació és una proposta d’apoderament de les associacions de Barcelona a través de la comunicació.

El Viver funciona tant com a espai d’aprenentatge en comunicació, com de plataforma de llançament de campanyes de comunicació col·laboratives entre associacions. A més, també proposa una línia per afavorir diàlegs, enfocats a millorar sinergies entre entitats, i una millor relació entre les associacions i l’administració municipal.

Quan des de l’Associa’t es parla d’apoderament, s’apunta a un enfortiment social, democràtic i econòmic de les associacions. I es treballa per enfortir l’associació, no tant pel que fa a la seva mera existència (el fet associatiu), sinó apuntant a la rellevància del seu projecte associatiu: la seva acció comunitària, la seva capacitat de transformació i de millora de les condicions de vida de les veïnes i els veïns, i de generar cohesió social i inclusió.


Enllaços relacionats