L’Associa’t és un projecte marc que te per objectiu l’enfortiment, la visibilització i el reconeixement de les associacions de la ciutat. I s’estructura en 4 àrees d’acció:

Espais d’enfortiment associatiu en l’àmbit comunitari : L’objectiu és posar especial atenció en aquelles entitats, associacions, col·lectius i equipaments que treballen en l’àmbit comunitari a la ciutat de Barcelona.

Una governança comunitària: L’Associa’t és un projecte per a les entitats, amb les entitats i que vol co-construir-se juntament amb les entitats per això s’impulsa un sistema de diàleg  comunitari que te per objectiu estrènyer la relació amb elles. És un projecte que es troba en construcció i que s’articularà a través de la Plataforma Decidim i a través de diferents trobades i projectes compartits. 

Pla de sinèrgies Associa’t a la Comunitat: D’acord a la demanda dels propis projectes comunitaris i associatius, i identificant oportunitats dins el teixit, s’organitzen espais de trobada, ja sigui per a generar aprenentatge, per a identificar i activar xarxes o sinèrgies, o per a generar diàlegs i comunicació entre entitats. La finalitat és la de crear una comunitat Associa’t per fomentar el seu enfortiment i el treball comunitari entre elles.

La Festa de l’Associa’t: Te la voluntat de ser el Festival de l’associacionisme de la ciutat,  és l’espai de reconeixement, visibilització i enfortiment de les entitats, associacions i col·lectius  de la ciutat.

La Festa de l’Associa’t

La Festa de l’Associa’t és un esdeveniment lúdic, coproduït per les entitats de la ciutat i l’Ajuntament de Barcelona, que acull, durant dos dies de les festes de la Mercè, les activitats de mes de 250 entitats. 

La Festa és un espai on les entitats comparteixen amb la ciutadania la seva essència i els seus valors de diversitat, drets humans i participació comunitària. Els veïns i veïnes de la ciutat hi poden trobar activitats i jocs educatius, espectacles i concerts, espais de suport mutu i fins i tot una ràdio en directe impulsada per les ràdios comunitàries i associacions de la ciutat. 

La Festa de l’Associa’t té el seu origen en la tradicional mostra d’entitats que va organitzar-se durant anys a la Plaça Catalunya per les festes de la Mercè. Des del seu replantejament el 2015 s’ha convertit en una festa del teixit associatiu obert a la ciutadania, on cada cop més, va consolidant-se l’accent comunitari de la seva organització.