Des de fa més de 20 anys Torre Jussana treballa per ajudar a les associacions a créixer i a millorar.

Donar respostes a les persones responsables de les associacions amb el màxim rigor, professionalitat i proximitat. Perquè les entitats són un dels motors de Barcelona i converteixen la ciutat en un lloc més humà, just i sostenible. Durant el 2017 Torre Jussana s’ha reconvertit en un espai multidisciplinari en el qual les associacions hi poden trobar gratuïtament:

  • Canals per obtenir informació sobre temàtiques relacionades amb el dia a dia de les associacions.
  • Assessoraments personalitzats.
  • Acompanyaments a càrrec de persones expertes.
  • Itineraris de formació relacionats amb temàtiques clau per al bon funcionament associatiu, així com formació a mida i descentralitzada.
  • Cessió d’espais funcionals, tant interiors com exteriors, que poden acollir tot tipus d’activitats associatives (reunions, assemblees, etc.).
  • Publicacions i fons documental sobre funcionament associatiu.
  • Crides de voluntariat i ofertes de treball associatives, de materials i d’espais.
  • Activitats d’interès per al conjunt del sector.

Tots aquests serveis s’articulen entorn d’un marc d’intervenció propi desenvolupat a partir dels quatre àmbits clau per al bon funcionament de les associacions: la intenció, la participació, l’acció i la gestió.

Torre Jussana està gestionada pel Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) , la plataforma que agrupa les principals federacions d’associacions de la ciutat. És, doncs, el mateix teixit associatiu qui, a través del CAB, gestiona l’equipament. Per aquest motiu es treballa per facilitar que qualsevol associació pugui dir la seva sobre l’oferta de serveis i recursos del centre.

Si sou una associació o teniu un projecte associatiu en ment visiteu el web de Torre Jussana. Hi trobareu solucions i recursos per a les vostres necessitats.