El passat 1 i 2 de març van tenir lloc les  Jornades Internacionals d’Acció Comunitària al Recinte Modernista de l'Hospital de Sant Pau. Unes jornades organitzades conjuntament pel Servei d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Barcelona i l’Escola de l’IGOP amb l'objectiu de donar respostes col·lectives als reptes socials

Unes Jornades pensades per donar respostes col·lectives als reptes socials, per escoltar i conèixer polítiques públiques foranies sobre Acció Comunitàri

 

a vinculades a aspectes de democràcia, enfortiment i empoderament del conjunt de la ciutadania, i que reforcin la idea de transversalitat a través de polítiques locals concretes.

La programació de les jornades va tractar diversos temes al voltant d’acció comunitària, cultura i comunitat entre d’altres: El rol de les organitzacions comunitàries a països com el Brasil o els Estats Units, la cultura com a oportunitat per a promoure comunitat i com a mecanisme d’expressió i enfortiment de la ciutadania; la figura de les treballadores comunitàries, les comunitats que es construeixen al voltant de les TIC i les formes de treballar plegats al territori amb un mateix enfocament comunitari.

Hi van participar personalitats diverses com l’investigador de l’Escola de l’IGOP Nicolás Barbieri, el periodista i activista social vinculat a moviments socials i comunitaris als Estats Units i Amèrica Llatina, Michael FoxMárcia Falcão, del Consell Director de l’Escola de Ciudadania de Porto Alegre, al Brasil i Javier Rodrigo de Transductores, entre d’altres. El debat polític al voltant de l’acció comunitària també hi va tenir el seu espai amb amb la presència de diversos càrrecs polítics de l’Ajuntament de Barcelona com Gala Pin i Fernando Pindado.

download.png

Media Folder: 

Sessions de la jornada del dijous 1 de març

9h: Presentació i Emocions comunitàries

11.30h: Arquitectures comunitàries en el territori

14.30h: Compartim experiències i coneixements. Taules simultànies de conversa. Salut, educació, serveis socials i ocupació

14.30h: Compartim experiències i coneixements. Taules simultànies de conversa. Cultura i comunitat

14.30h: Compartim experiències i coneixements. Taules simultànies de conversa. Acció comunitària

14.30h: Compartim experiències i coneixements. Taules simultànies de conversa. La tecnologia com a eina per empoderar la ciutadania i construir comunitat.

Sessions de la jornada del divendres 2 de març

9h: Presentació i Benvinguda

10h: Polítiques públiques locals amb perspectiva comunitària

12.30h: Polítiques públiques per a la construcció de comunitat 

14h: Comiat institucional i emplaçament a un altre espai

17h: Construir comunitat des dels equipaments de proximitat