La vida és al barri, a les comunitats. Els espais de trobada de les veïnes (com els casals, les biblioteques i tants d’altres) són espais idonis perquè les iniciatives col·lectives d’àmbit comunitari tinguin lloc i es desenvolupin.

Com ho fem

Des d’Acció Comunitària donem suport, perquè aquests espais creixin com a centres d’acció comunitària i transformadora. D’una banda es contribueix a donar forma als projectes específics per a cada barri, i a crear espais perquè els veïns i les veïnes participin. De l’altra, afavorint el debat i la creació de coneixement sobre com es pot contribuir a fer que els equipaments de proximitat siguin espais motors i articuladors de la vida comunitària.

 

Suport i dinamització de la Xarxa de casals de barri

El Servei d’Acció Comunitària aporta suport i assessorament als districtes, amb la voluntat de contribuir a una bona definició dels projectes de cada casal i de la seva gestió. Aquesta funció es treballa en dues direccions: d’una banda, aportant els suports que es requereixin per construir el projecte de casal de barri; i de l’altra, fent un acompanyament en la construcció d’estratègies comunitàries i d’espais per a la participació en el barri.

 

Debat i creació de coneixement

Amb la línia d’ impuls i reflexió sobre el paper dels equipaments de proximitat com a motors d’acció comunitària s’obren espais de reflexió i debat, que busquen impulsar conclusions compartides, generar coneixement i promoure marcs de treball en comú, que puguin servir de base per a nous plantejaments més apoderadors i transformadors en els barris.

 

Web dels casals de barri

El web dels casals de barri té com a objectiu ser un altaveu de la xarxa de casals de tota la ciutat. És un espai per donar a conèixer i, també, per reconèixer el que fan els casals: els seus projectes, les seves activitats, els tallers, i, en resum, la vida comunitària que la trentena de casals ofereixen a la ciutat de Barcelona de forma contínua i propera.