El teixit comunitari s’associa de molt diverses maneres: en associacions formals, en col·lectius, grups, cooperatives, moviments... Cada experiència comunitària ha anat responent a les necessitats, a la voluntat de veïns i veïnes, i s’ha anat construint des del compromís, des d’un context local, sovint amb pràctiques innovadores i enxarxant els diferents agents socials.

Des del Servei d’Acció Comunitària es reconeix i subratlla que la dinàmica comunitària ha generat capacitats, potencials humans i col·lectius, energies transformadores. Per això, l’objectiu que persegueixen els projectes d’Acció Comunitària és el de facilitar que aquestes capacitats es multipliquin, s’enforteixin, i trobin nous canals per transformar i col·laborar entre elles. Com? Els projectes del Servei d’Acció Comunitària aporten espais per a l’intercanvi, recursos per a l’apoderament i l’aprenentatge, i faciliten el sorgiment d’iniciatives compartides.

L’Energies Comunitàries convoca els agents de l’acció comunitària a un procés viu d’enxarxament, d’aprenentatge i de construcció de propostes col·lectives.

Energies comunitàries

L’Associa’t és un projecte marc per a l’enfortiment de les associacions de la ciutat.

Associa't

Els casals de barri són equipaments nascuts per donar lloc a tot tipus de trobades, activitats i experiències de convivència entre els veïns i veïnes del barri.

Casals de barri

Torre Jussana és un equipament nascut amb vocació d’aportar a les associacions de Barcelona aquell suport, formació, i espai de trobada que puguin necessitar.

Torre Jussana