Els casals són equipaments nascuts per donar lloc a tot tipus de trobades, activitats i experiències de convivència entre els veïns i les veïnes del barri. Des de tallers d’idiomes, informàtica o dansa; fins a cessions d’espais a associacions, desenvolupament d’iniciatives veïnals o, senzillament, espais de trobada i convivència no organitzats.

La gestió d’aquests espais està orientada no només a poder oferir serveis inclusius, de qualitat, sinó també, i especialment, a afavorir la participació ciutadana, el voluntariat i la col·laboració mútua en l’organització de les activitats al barri. Es vol que aquests siguin els eixos vertebradors de la dinàmica dels equipaments.

I es vol que, en definitiva, els casals de barri esdevinguin una segona casa, una casa de la comunitat: un espai on trobar-se, conèixer, compartir i créixer i, d’aquesta manera, fer créixer, entre tothom, el nostre barri.