Empenta comunitària als estudis universitaris gràcies al programa Prometeus

29/11/2021 - 11:00 h

Acció comunitària. Una quinzena de joves del Raval ha completat els estudis universitaris en part gràcies al programa Prometeus, impulsat pel Pla de barris amb la col·laboració de Barcelona Ciència i Universitats.

“Cada dia em sento més segura de poder arribar allà on em proposi” afirma la Iuliana Constantin sobre el que suposa ser una de les primeres “fornades” de joves graduats en part gràcies al projecte Prometeus. Ella i 14 joves més del Raval, provinents d’instituts amb un índex inferior a la mitjana de la ciutat en relació amb el nombre de persones amb estudis superiors, s’han graduat enguany a la universitat, la qual cosa demostra que les desigualtats de sortida es poden revertir amb l’acció comunitària.

Els inicis del projecte Prometeus (per cert, el nom li van posar pel tità mitològic protector de la civilització i cultura humana) els explica el Javier Alegría de l’ periòdic El Raval, un dels seus impulsors, juntament amb el Edgar Iglesias de l’Associació Educativa Integral del Raval (AEIRaval). El pas de tots dos pels instituts, per fer xerrades, els va fer tenir coneixement de la dificultat que té l’alumnat per arribar a cursar estudis universitaris, malgrat les capacitats que puguin demostrar.

Les raons d’aquestes limitacions que apunta Alegría són factors socioeconòmics però també —i això és un dels punts clau del projecte— les expectatives dels mateixos alumnes, els problemes administratius i fins i tot les pressions pròpies o del seu entorn perquè treballin.

Podem escollir entre estudiar o treballar?

El que més em va fer dubtar va ser la situació econòmica, ja que tenia una baralla interna de si hauria de fer uns estudis més curts i així poder treballar de seguida, o si estudiar una carrera i saber que durant aquells anys m’acompanyaria la manca de diners”. Aquesta frase de Constantin resumeix bé els dilemes de certs joves en arribar al moment de decidir quina ruta agafar.

La Gayatri López també opina que el projecte Prometeus la va ajudar a decidir estudiar una carrera universitària de lletres, que és el que volia, i pensar que fins i tot aquesta branca pot tenir sortides de feina. “Al principi, tenia por que no hi hagués cap oportunitat per a mi, però ara sé que només he de saber on buscar” comenta.

“Una de les estudiants va estar treballant de “kelly”, amb forts dolors d’esquena, i tot i això s’ha tret la carrera”, apunta Alegría il·lustrant el no dilema d’algunes participants.

Un programa comunitari des de la base

Tornem a l’origen del programa, que engeguen Alegría i Iglesias, però amb la participació immediata dels dos instituts públics del Raval, el Districte de Ciutat Vella i la Universitat Pompeu Fabra i en un segon moment altres universitats. Al grup motor s’acaba afegint també l’IMEB, el Consorci d’Educació i el Departament d’Educació de Ciutat Vella. El Pla de barris va ser l’eina per poder dotar el programa de recursos materials i humans.

No és un programa d’ajuts econòmics sinó que ajuda a assabentar-se i a saber demanar els que ja existeixen

Un cop s’han presentat els i les joves del Raval que volen acollir-se al programa comença la fase de suport, que es fa en diferents àmbits: acompanyament per motivar-los a continuar estudiant, ajuda en el procés de matriculació, reforç acadèmic (si els cal) i ajuda per sol·licitar beques. En aquest sentit, Alegría insisteix en el fet que no és un programa d’ajuts econòmics sinó que ajuda a assabentar-se i a saber demanar els que ja existeixen.

Un altre vessant comunitari del projecte és el compromís que les i els joves accepten en entrar al programa —i que, de fet, han de signar— és el d’ajudar altres persones que vindran després d’elles. És una eina de retorn social o al territori i que compleixen pràcticament al 100% tots i totes les Prometeus.

El procés emocional al centre del suport

Totes dues estudiants graduades, López i Constantin, afirmen que el suport emocional de l’equip tècnic i la metodologia de treball, en trobades individuals o grupals, les han ajudat a tirar endavant amb els estudis, especialment en els moments més crus de la pandèmia. Les joves també consideren que el contacte amb altres joves del barri, en les seves mateixes circumstàncies i amb els mateixos reptes, les ha ajudat molt.

Potser aquest vessant emocional és una de les claus de l’èxit del programa, amb un abandonament baixíssim avui dia d’avui: dels 85 joves que ha acollit el projecte al raval només 3 han deixat els estudis.

Arriba l’extensió a altres barris

L’ampliació de Prometeus als barris del Besòs i el Maresme, la Verneda i la Pau i la Zona Nord es va fer sota el paraigua del Pla de barris i a través de l’entitat AFEV Catalunya, després de l’èxit que havia tingut l’experiència al barri del Raval. Aquesta extensió es va fer a través d’instituts públics de cadascun d’aquests barris, i posteriorment es va començar a fer treball comunitari en cadascun dels barris a través de les figures tècniques de Prometeus de referència de cada barri.

“De mica en mica ens vam anar incorporant a diversos espais de participació per tal d’anar coneixent les altres entitats i recursos i començar a teixir xarxa” apunta Gemma Domènech, tècnica referent del programa en els barris esmentats.

Les persones encarregades de fer mentoria a l’institut tenen un punt de trobada que és un equipament de proximitat del barri

La mateixa Domènech explica alguna diferència amb el procés del Raval: “als nostres barris tenim una singularitat, que és que fem mentoria social i educativa amb alguns dels joves. Les persones que fan mentoria a l’institut tenen un punt de trobada que és un equipament de proximitat del barri. Això també ens ha servit per arrelar-nos al territori, ja que un cop a la setmana hi som físicament a través d’aquesta activitat”.

No es tracta de manca de capacitats sinó d’accessibilitat, en tots els sentits, als estudis universitaris

Oportunitats per a tothom, les capacitats ja hi són

El programa Prometeus ha acollit més de 160 joves de Barcelona i pretén seguir amb l’extensió a més joves i més barris, per fomentar l’equitat educativa i poder garantir la igualtat d’oportunitats a tot el jovent de la ciutat. Perquè, com hem vist, no es tracta de manca de capacitats sinó d’accessibilitat, en tots els sentits, als estudis universitaris.

Ens podem quedar amb la frase de la Gayatri López: “Si saps que hi ha gent que t’anima i t’ajuda a centrar-te en els estudis, la carrera serà molt més fàcil de fer”.