Mirar el barri des del moviment veïnal

25/11/2021 - 10:16 h

Acció comunitària. El projecte Barri Espai de Convivència fa una diagnosi del barri del Raval a partir de la participació del veïnat i dels agents socials del territori i ho comunica amb una exposició.

Escoltar la veu dels veïns i veïnes per construir un barri més habitable. Aquest és l’objectiu que persegueix Barri Espai de Convivència (BEC), el veterà projecte de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) que, des de l’any 2000, fa diagnosis en profunditat de diversos barris de la ciutat a partir de diferents processos participatius en els quals intervenen veïnes i veïns, entitats socials, escoles o comerciants. Del 2 al 29 de desembre podrem conèixer aquest projecte a través d’una exposició.

L’exposició serà al Centre Cívic Drassanes i presenta els resultats del darrer procés participatiu del projecte al barri del Raval, que s’ha dut a terme entre el 2019 i el 2020. El Raval va ser precisament el barri on es va impulsar el projecte, ara fa 20 anys. “En aquell moment, vam engegar aquesta iniciativa perquè volíem frenar el racisme i la xenofòbia al barri generant espais de diàleg i de convivència, especialment entre la gent jove. Era el moment d’arribada de moltes persones migrades al Raval i va haver-hi alguns veïns i veïnes que es van organitzar contra elles, per tant vam pensar que calia fer un contrapès”, explica Carme Giménez, veïna del Raval i actual responsable del BEC a la FAVB. “És un barri molt complex, i ens sembla molt interessant poder tornar-hi i veure quina és la realitat 20 anys després”, afegeix.

Seguretat, turisme i soledat de la gent gran

El projecte actual al Raval ha recollit la percepció de diferents agents comunitaris al territori sobre quines problemàtiques creuen que afecten més el barri a fi de visibilitzar-les i treballar per millorar-les. D’una banda, s’han fet enquestes a diferents entitats socials, comerços i equipaments del barri per saber quins temes del barri els preocupen. “Ens hem trobat que hi ha una preocupació per l’impacte dels pisos turístics, per la seguretat en algunes zones del barri, pels narcopisos… A banda que en aquelles zones on es dona una multiocupació, és lògic pensar que és molt possible l’augment de malalties que es transmeten per via oral” detalla Carme Giménez.

Una altra de les preocupacions que apunten les entitats és la soledat que pateixen algunes persones grans. “Hi ha molta gent gran que viu en pisos alts sense ascensor i no poden baixar al carrer, i menys amb la pandèmia. Per sort, hi ha una forta xarxa de solidaritat veïnal, sense la qual hi ha persones que ho passarien molt malament”, assegura l’integrant de la FAVB.

Cartografiar les problemàtiques

El BEC també elabora una radiografia del barri a través d’entrevistes personalitzades i d’un mapatge en què participen els veïns i les veïnes. “Ens vam posar sis matins en diversos punts del barri i demanàvem a la gent que marqués en un mapa quines consideraven que eren les zones més insegures, els elements positius, els llocs on fan més vida, que ens diguessin si se sentien o no del barri… Això ens ha permès fer una radiografia de la realitat del barri a través de la intervenció comunitària”, explica Alaitz Martínez, tècnica del projecte a la FAVB.

Maria Marimon va ser una de les veïnes que va participar en el mapatge. La Maria, veïna de tota la vida del Raval i participant de l’associació de veïns del barri als anys noranta, percep el seu barri com un “lloc insegur” i destaca que hi ha hagut una degradació amb els anys. “Hi ha algunes zones que em fan por”, assegura. “En el projecte ens hem trobat amb molta percepció d’inseguretat per part del veïnat, sobretot a la zona sud del barri, per sota del carrer de l’Hospital. Cal treballar per canviar aquesta percepció i mirar de visibilitzar també allò positiu”, destaca Carme Giménez.

El barri amb ulls d’infants

El treball amb les escoles i les criatures és una altra de les intervencions comunitàries que desenvolupa el BEC. Al Raval es van dur a terme tallers a sis centres educatius amb l’objectiu de donar veu als infants perquè puguin exposar el seu punt de vista del barri. Posteriorment es va demanar als infants que dibuixessin les coses que els agradaven i les que no del barri. Els dibuixos destacaven com a aspecte positiu el bon ambient al barri, els diferents equipaments que té o el contacte entre els mateixos veïns i veïnes. En l’aspecte negatiu, els infants feien dibuixos relacionats sobretot amb la brutícia o la delinqüència.

“Trobem que aquests tallers són una oportunitat per lligar les escoles amb el barri, generar dinàmiques de participació i que s’escolti la veu d’infants i joves. És molt important aquest vessant educatiu del projecte”, apunta Carme Giménez.

Mapes, una revista i dues exposicions

Els resultats del BEC del Raval es materialitzen en diversos mapes publicats al web del projecte que recullen les diferents percepcions i opinions de tots els agents socials del barri, però també s’elaboraran altres formats.

“Hem fet una revista amb els resultats principals, que lliurarem als equipaments, escoles, comerços, entitats i veïns i veïnes del barri. També farem dues exposicions, al CCCB i al Museu Marítim, perquè són espais que el veïnat no se sent propis del barri i volem recuperar-los i que canviï aquesta percepció”, explica Alaitz Martínez. “Aquest projecte ens demostra com el barri es construeix gràcies a les vivències dels veïns i veïnes”, remarca.

Esperit comunitari

Al llarg dels seus 20 anys de vida, les intervencions dins de Barri Espai de Convivència posen de manifest la importància de generar espais de trobada i participació comunitària als barris. “Cada barri té un teixit associatiu particular i unes dinàmiques veïnals concretes, però acostuma a faltar un esperit més comunitari, és a dir, espais on poder fer una reflexió conjunta de barri on anar més enllà del treball específic o la visió de cadascú. Projectes com el BEC permeten generar energies comunitàries molt interessants”, apunta Joan Maria Soler, coordinador de projectes de la FAVB.

Una exposició per explicar el procés

Per presentar els resultats del diagnòstic s’ha creat una exposició on es podran veure els mapatges participatius, interactuar amb les maquetes i comentar-ne els resultats. Es podrà visitar del 2 al 29 de desembre al C.C. Drassanes, al carrer Nou de la Rambla.

  • La inauguració serà el divendres 3 de desembre a les 17.00 h.