Trobada general de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, "Som diversitat!"

14/05/2021 - 11:08 h

Covid-19 i pluralisme religiós. La Trobada General de l'Acord Ciutadà, sota el títol "Som diversitat" tindrà lloc el 21 de maig.

La Trobada General de l'Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, sota el títol "Som diversitat", tindrà lloc el 21 de maig de 9.00 a13.00 hores presencialment a l'Auditori de les Cotxeres de Sants i es retransmetrà també per streaming. A l'acte es farà balanç de l'activitat impulsada per l'Acord i les activitats de les xarxes durant el 2020. També es presentarà el Pla de treball del 2021. A més, coincidint amb el Dia Internacional de la Diversitat Cultural, es compartirà un espai de reflexió i debat sobre interculturalitat i pluralisme religiós.

Què és l’’Acord Ciutadà?

L’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva és un espai de participació i coproducció entre l’Ajuntament de Barcelona i les institucions i organitzacions de la ciutat que treballen per una Barcelona més inclusiva. Es tracta d’un espai de governança compartida i pioner per al desenvolupament de polítiques d’inclusió i de lluita contra les desigualtats, que promou la coproducció i el treball en xarxa en el conjunt de la societat civil i l’Administració.

La finalitat de l’acord és incrementar el capital social de la ciutat, és a dir, la seva capacitat d’organització i actuació conjunta. I ho fa mitjançant la promoció de la cooperació i l’articulació de xarxes d’acció per avançar en la construcció plural i democràtica d’un bé comú primordial: la inclusió social.

Què fa l’Acord?

L’Acord té voluntat d’acció de treball conjunt per transformar socialment. En aquest sentit, realitza, promou i genera diverses accions i activitats, tot promovent la col·laboració entre les diverses organitzacions de la ciutat. L’Acord, entre altres,iniciatives, promou:

14 Xarxes d’acció:

 • Xarxa Barcelona d’inclusió al mercat ordinari de treball
 • Xarxa Barcelona Resilient
 • Xarxa d’acollida i acompanyament a les persones immigrants a Barcelona
 • Xarxa d’atenció a persones sense llar
 • Xarxa d’habitatges d’inclusió social de Barcelona
 • Xarxa de centres oberts d’atenció a la infància i adolescència
 • Xarxa de drets dels infants
 • Xarxa de suport a les famílies cuidadores
 • Xarxa NUST – Nous Usos Socials del Temps
 • Xarxa per una Ciutadania Activa i Compromesa
 • Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada a Barcelona
 • Xarxa d’Accessibilitat i Vida Independent
 • Xarxa de Prevenció i Convivència

Qui en pot formar part?

L’Acord Ciutadà alinea actors socials, públics i privats i facilita la coordinació i la coproducció de projectes i iniciatives. L’Acord el formen organitzacions, entitats, col·legis professionals, universitats, empreses, iniciatives ciutadanes, institucions i comunitats de la ciutat, i és presidit per l’Ajuntament de Barcelona.

Pot sumar-s’hi qualsevol entitat, associació i/o organització compromesa amb els principis de l’Acord i que manifesti la voluntat de treballar conjuntament per aconseguir una ciutat cohesionada socialment. En concret, adherir-se a l’Acord implica els compromisos següents:

 • Treballar activament per la inclusió en col·laboració amb altres organitzacions de la ciutat.
 • Compartir i intercanviar informació i coneixements de tot tipus d’iniciatives, experiències i accions.
 • Contribuir des de cada organització a la construcció d’un projecte compartit de ciutat.

Des de la presentació pública de l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva el gruix d’entitats, institucions i organitzacions implicades i adherides ha anat augmentant any rere any. L’Acord va néixer amb la voluntat de restar obert, amb caràcter permanent, a noves incorporacions d’entitats i organitzacions socials que s’hi volguessin sumar i participar. Actualment inclou 778 entitats, associacions i organitzacions compromeses amb els principis de l’Acord.
Llista d’entitats membres.
Cercador interactiu d’entitats.

Pla d’actuació de l’Acord Ciutadà 2020-2022:

Arran de l’agreujament de la situació social de Barcelona a causa de la covid-19, s’ha elaborat el Pla d’actuació de l’Acord Ciutadà 2020-2022. Es tracta d’una estratègia a curt termini que té l’objectiu de fer front a les desigualtats socials de Barcelona a través de quatre objectius principals, 15 projectes impulsors i 52 accions.

 1. Frenar l’extensió de la pobresa i la seva feminització.
 2. Reduir l’extensió de les desigualtats socials i enfortir la col·laboració entre els sectors en situació de vulnerabilitat social.
 3. Enfortir el sistema d’acció i transformació social.
 4. Generar vincles i cultura de col·laboració social i comunitària

Alguns dels projectes impulsors que es desprenen del segon objectiu del PAAC (reduir l’extensió de les desigualtats socials i enfortir la col·laboració entre els sectors en situació de vulnerabilitat social) són:

  • Col·laboració per sortir junts/juntes de les situacions de vulnerabilitat.
  • Prevenció i convivència a l’espai públic.

La interculturalitat i la diversitat religiosa com a pilars del model social de Barcelona:

La interculturalitat i la diversitat religiosa constitueixen dos pilars del model social de Barcelona (una ciutat socialment justa, diversa i intercultural) i elements clau d’una Barcelona Inclusiva. Tenint en compte la relació que la diversitat cultural sovint manté amb les desigualtats socials, des de l’Acord Ciutadà s’ha treballat per promoure la interculturalitat des de diversos espais per tal de promoure la igualtat d’oportunitats de la ciutadania de Barcelona, el respecte per la diversitat cultural i religiosa i el diàleg entre tots els agents de la ciutat. Algunes de les accions que s’estan impulsant des de l’Acord per promoure la interculturalitat són:

 • Projecte impulsor “Col·laboració per sortir junts de les situacions de vulnerabilitat social”. Es tracta d’una iniciativa emmarcada dins el Pla d’actuació de l’Acord Ciutadà (PAAC), que té l’objectiu de fer front a les desigualtats socials que s’han vist especialment agreujades arran la crisi de la covid-19. Concretament, el Pla d’actuació de l’Acord Ciutadà pretén:
  • Establir un programa d’ajuda mútua entre grups de persones en situació de vulnerabilitat.
  • Ampliar l’impacte comunicatiu de l’educació orientada a trencar els prejudicis vers la població migrant i vulnerable en general.
  • Enfortir programes per identificar i trencar els prejudicis i discriminacions racistes, xenòfobes i d’aporofòbia.
 • Celebració del Dia Mundial de la Diversitat Cultural a la Trobada General de l’Acord Ciutadà (21 de maig).

Trobada General de l’Acord Ciutadà: Som diversitat!

La Trobada General de l’Acord Ciutadà, sota el títol “Som diversitat”  tindrà lloc el 21 de maig de 9.00-13.00 hores presencialment a l’Auditori de les Cotxeres de Sants i es retransmetrà també per streaming.

A més coincidint amb el Dia Internacional de la Diversitat Cultural, l’Acord Ciutadà per una Barcelona inclusiva ha organitzat un espai de reflexió i debat sobre interculturalitat i pluralisme religiós. A la jornada, es presentarà el diagnòstic del nou Pla d’Interculturalitat de Barcelona i es farà una taula rodona en què hi participaran les següents persones:

 • ​Soraya Ares. Coordinadora de projectes de la Fundació Bayt Al-Thaqafa.
 • Sonia Fuertes Ledesma. Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Javier García Bonomi. President Fedelatina (Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya).
 • Eva García Chueca. Investigadora sénior del programa Ciudades Globales del CIDOB.
 • Khalid Ghali Bada. Comissionat de Diàleg Intercultural i Pluralisme Religiós de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Fernando Macias. Associació CampusRom que forma part del Consell de Poble Gitano.​

A l’acte, també es farà balanç de l’activitat impulsada des de l’Acord i les activitats de les Xarxes durant el 2020 i es presentarà el Pla de Treball de 2021.

IMPORTANT! Cal inscriure’s tant per assistència presencial com per l’assistència en línia AQUÍ.

Més informació aquí.

Més informació