Dades de violència masclista

Una de cada cinc dones al món ha patit abusos sexuals en la infància, i una de cada tres dones ha patit violència física o sexual per part de la seva parella en algun moment de la seva vida (OMS). Informe sobre la situació mundial de la prevenció de la violència (2014).

A Europa, 62 milions d'europees han viscut violència masclista al llarg de la vida i una de cada tres ha experimentat agressions físiques o sexuals (Agència Europea dels Drets Fonamentals, 2014). 

A l'Estat espanyol, l’any 2017, 51 dones van ser assassinades a mans de les seves parelles o exparelles, i fins al mes d’octubre del 2018 el nombre de dones assassinades és de 43 (Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat).

A Catalunya, un 51,3% de dones ha patit violència masclista (excloent comentaris, gestos sexuals o exhibicionismes) al llarg de la seva vida. I un 25,3% de les dones, una de cada quatre, ha patit alguna agressió especialment greu durant el seu cicle vital. Fins a l’octubre de 2018, 6 dones han estat assassinades i 8 ho van ser al 2017 (Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya).

Les dades sobre violència a la ciutat de Barcelona són també molt greus. Des d'aquesta secció es vol informar de com aquest problema públic afecta les dones de la ciutat.