Campanya 2018

Amb el lema “El futur no és masclista” la campanya contra la violència masclista del 2018 va fer un gir respecte el to emprat en anys anteriors, en els quals s’havien utilitzat eslògans com “rebutja la violència masclista”, “no en deixem passar ni mitja”, “no giris l’esquena”.

A la campanya del 2018 es va buscar un relat de llibertat, d’una visió de futur optimista, positiva, en la qual la ciutat de Barcelona aposta per una societat lliure, que viu la seva sexualitat de manera lliure i consentida i que es posiciona contundentment contra la violència masclista.

La campanya anava adreçada principalment als joves de 12 a 30 anys, posant èmfasi en el nois i cobrint totes les franges socials.

Per connectar amb aquest públic objectiu es va posar èmfasi en els suports audiovisuals, sobre tot online i amb un codi jove i notori. També es van fer servir suports offline per arribar a tots els públics. Complementant el lema principal es van fer servir 4 missatges: No és No, No al control, Si tu no vols, jo tampoc i Jo decideixo

La campanya es va complementar amb una acció als equipaments municipals, on es van lliurar fulletons informatius, vinils amb el lema de la campanya i elements de merchandising.

Al llarg de la campanya es va fer difusió dels diferents serveis i recursos municipals de prevenció i d’acompanyament en casos de violència masclista i dels serveis i equipaments adreçats a joves.

Imatges de la campanya