Protocols de l'Ajuntament

Protocol de dol de ciutat contra les violències masclistes - 2016

El protocol de dol de ciutat que aquí es presenta es conforma de dues parts: una externa dirigida cap a la ciutadania en conjunt, on es defineixen les actuacions que l’Ajuntament realitzarà per tal de mostrar al conjunt de la ciutadania i a les persones familiars pròximes a la víctima el rebuig institucional i una altra interna, on es defineixen les actuacions, les coordinacions i els rols dels diferents serveis i actors implicats en la intervenció en violències masclistes per tal de donar resposta a la situació de possible feminicidi.

Protocol “No callem” contra les agressions i els assetjaments sexuals en espais d’oci nocturn privat

Els locals d’oci nocturn, igual que la resta d’espais que habitem, poden ser espais de captació i apropament que poden acabar en una agressió sexual a l’espai públic, el transport públic o un domicili, els llocs on amb més freqüència es produeixen aquestes mostres de violència de gènere. La Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona ha dissenyat aquest protocol i ha dut a terme un contrast i n’ha valorat la viabilitat en col·laboració amb diversos espais i associacions d’oci nocturn de la ciutat per garantir-ne la implementació.

RVD-BCN Protocol de valoració del risc de violència contra la dona per part de la seva parella o ex parella – 2011

Treball en xarxa efectiu entre els diferents serveis i les i els professionals que intervenen des de diferents àmbits (serveis socials, salut, policia, justícia, àmbit judicial i educació) amb la finalitat d'actuar d'una manera més eficient davant les situacions de violència cap a les dones.

Papers d'acció social - La intervenció en situacions de violència masclista en l'àmbit de la parella – 2009

Document de caràcter eminentment pràctic que facilita eines bàsiques als professionals i les professionals dels equips de Serveis Socials d'Atenció Primària per millorar l'atenció de les dones, i dels seus fills i filles menors, en situació de violència masclista, i poder detectar aquesta violència encara que la dona no ho expliciti obertament.

Guia de recomanacions per a la detecció de violència masclista en homes

Elaborada pel Circuït Barcelona contra la violència vers les dones amb la participació dels seus professionals, aquesta guia aspira a ser una ajuda per als i les professionals de la xarxa pública de Barcelona, per tal de que puguin detectar i abordar millor les situacions de violència masclista, adaptant les metodologies de treball per a una millor atenció als homes –i de retruc a les seves famílies– en un context de violència masclista.

 

Altres protocols

Protocol d’actuació contra les agressions sexistes (Festa Major de Poblesec 2015)

Aquest protocol està escrit des de i per a les persones que organitzem festes majors al Poble Sec. La nostra voluntat és contribuir a posar un granet de sorra en la lluita antisexista i generar espais on ens puguem relacionar de manera segura, consentida, lliure, horitzontal, etc. Per això parlem de l’objectiu “empoderament”, com a objectiu transversal. La idea és garantir un espai de seguretat i confiança on, en el cas de produir-se una agressió sexista, les persones afectades se sentin amb prou suport i confiança per actuar per elles mateixes. No obstant, nosaltres ens volem formar per actuar i coresponsabilitzar-nos, volem aprendre a posar límits i entendre el consentiment per així posar consciència en aquest procés.

El tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació

Aquestes Recomanacions han estat impulsades per:

  • Associació de Dones Periodistes de Catalunya
  • Col·legi de Periodistes de Catalunya
  • Consell de la Informació de Catalunya
  • Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació
  • Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona
  • Programa de Dones de l’Ajuntament de Barcelona
  • Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de Ciutadania (Departament d’Acció Social i Ciutadania)
  • Programa de Seguretat contra la Violència Masclista (Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació)
  • Consell de l’Audiovisual de Catalunya
  • Institut Català de les Dones (Departament d’Acció Social i Ciutadania)
Recomanacions per a un tractament informatiu equilibrat de les dones immigrades en els mitjans de comunicació

ACSUR Catalunya, Comissió de Periodisme Solidari del Col·legi de Periodistes, Taula per la Diversitat del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Sindicat de Periodistes, Xarxa de Dones Immigrades, Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya-Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere.