Les accions que es proposen en aquest catàleg volen facilitar recursos i eines que permetin desenvolupar habilitats a la ciutadania i als professionals a favor de la construcció de masculinitats positives, obertes, plurals, heterogènies i allunyades de les violències i les desigualtats.

Totes les activitats i formacions són gratuïtes. Les activitats es plantegen en forma de tallers, xerrades i monogràfics quan s’adrecen a la ciutadania en general, especialment a la població masculina, i formacions i espais d’assessorament quan es dirigeixen a professionals.

Els eixos temàtics principals de les activitats són els següents: Masculinitat(s), les violències masclistes, les relacions afectivosexuals, la corresponsabilització familiar i la paternitat. Tots les accions es desenvolupen des la perspectiva de gènere i amb una mirada interseccional.

L’oferta de les accions és diversa pel que fa a la durada i la metodologia, i s’adapta a les necessitats de les persones o les entitats que les sol·liciten.