Els models de relacions afectivosexuals promoguts per les masculinitats hegemòniques sovint es construeixen a partir de valors i creences sobre l’amor, sobre les relacions i sobre la sexualitat que impliquen desigualtat, jerarquia i opressió.

L’imaginari sobre les relacions afectivosexuals està molt influenciada per l’amor romàntic, que justifica, normalitza i també reforça les relacions de dependència, gelosia, control i submissió. Igualment, les masculinitats hegemòniques no només permeten sinó que també promouen l’exercici del poder i del domini, i dificulten l’expressió emocional i de la vulnerabilitat, la comunicació oberta, l’escolta activa i empàtica i el respecte per la diversitat de les relacions afectivosexuals. La legitimització d’aquest conjunt de creences i idees fomenta un sistema de valors sexista que justifica l’exercici de la violència masclista i les relacions abusives.

La desconstrucció d’aquest model ha de facilitar necessàriament models de vinculació afectius positius, que ens facin sentir bé i ens ajudin a viure i créixer com a persones lliures i a potenciar relacions de respecte i (re)coneixement mutu entre iguals.

Dimensions:

  • Mites de l’amor romàntic i estereotips de gènere
  • Eines de comunicació interpersonal
  • La sexualitat
  • Models de dominació, control i possessió
  • Micromasclismes
  • La cura de l’altre i d’un mateix