La violència masclista és una violència estructural en la nostra societat. Durant molt de temps ha estat normalitzada i conceptualitzada com un problema domèstic, com un problema privat en el si de la parella, que tenia lloc de portes endins. Per això no sempre és fàcil detectar-la ni abordar-la. Aquesta situació no tan sols afecta la ciutadania en general, sinó també les institucions, els serveis i el personal que hi treballa.

L’anàlisi del poder i els privilegis socials basats en el sistema sexe-gènere ens permet identificar i detectar com es construeixen les relacions abusives o violentes. Veure de manera clara les causes i les conseqüències d’aquesta violència ens permet abordar aquesta problemàtica des d’una perspectiva integral que defugi els reduccionismes i ens apropi a una mirada més conscient i comprensiva del fenomen

Dimensions: 

  • Detecció i identificació de les violències
  • Tipus i àmbits. Context social i cultural
  • Micromasclismes
  • Causes i conseqüències de les violències
  • Experiències internes associades a la violència masclista
  • Eines i recursos per actuar de manera no violenta