L’any 2009, el projecte “Canviem-ho” juntament amb al Programa d'assistència a la salut sexual i reproductiva de Barcelona (ASSIR) va crear un grup de treball amb el personal dels dos serveis per detectar les necessitats dels homes usuaris de l’ASSIR de Barcelona. Així, va sorgir un nou projecte d’intervenció en què els equips professionals dels ASSIR donen resposta integral a la parella, i especialment als homes que estan esperant una criatura.

Els objectius fonamentals del projecte “Canviem-ho” en el Programa d'assistència a la salut sexual i reproductiva a la ciutat de Barcelona són els següents:

  • Aconseguir un alt grau d'implicació dels homes en la criança i la cura dels fills i filles des de l'embaràs de la parella per millorar-ne les capacitats parentals i afectives.
  • Promoure la implicació en les tasques de casa, les responsabilitats familiars i l'educació.
  • Abordar els dubtes i dificultats del naixement.

D’aquest projecte neix la Guia per a la conducció de grups d’homes per una paternitat responsable, activa i conscient, que en l’actualitat dinamitzen professionals dels ASSIR amb els tècnics del projecte “Canviem-ho” en diferents grups de preparació al naixement per a homes, amb deu grups anuals a l’any.