Barcelona participa a les jornades de la Xarxa de ciutats i regions europees contra el tràfic d’Éssers Humans

23/02/2024 - 14:21

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) va representar a la ciutat de Barcelona, a la 2a jornada de la Xarxa  de ciutats i regions europees contra el tràfic de persones.

La Unitat Municipal contra el Tràfic d’Éssers Humans (UTEH) va assistir, en representació de la ciutat de Barcelona, a la 2a jornada de la Xarxa  de ciutats i regions europees contra el tràfic de persones, ECRT- European Cities and Regions Against Trafficking in humans Beings.

La trobada va tenir lloc el passat 15 i 16 de febrer a Amsterdam. L’ECRT està constituïda per diverses ciutats europees i compta amb la participació de persones expertes a nivell internacional. La UTEH en forma part de la xarxa com a membre fundador des de la seva creació, l’any 2022.

L’objectiu d’aquesta xarxa és afavorir la cooperació, creant un marc comú que permeti la col·laboració entre ciutats, compartint bones pràctiques i cercant estratègies comunes per millorar l’abordatge de la lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans, des de la prevenció i persecució del delicte a la intervenció amb les víctimes i supervivents.

Per a aquesta segona trobada, la xarxa ha comptat amb el suport institucional i amb la participació del Departament de Migració i Assumptes d’Interior de la Comissió Europea i del Centre Europeu contra el contraban de Migrants d’Europol, organisme, aquest últim, que va compartir informació i dades sobre el delicte de Tràfic d’Éssers Humans.

Aquesta segona jornada va ser finançada per  la German Marshall Fund, organització política no partidista fundada als Estat Units, qui va aportar un enfoc internacional a la trobada amb la participació de dues investigadores que van compartir la seva expertesa i publicacions sobre les la vulnerabilitat i risc a possibles captacions en els processos migratoris i sobre les xarxes criminals als països de l’Amèrica Llatina.