El Centre LGTBI analitza com es generen els discursos del gènere i la sexualitat

15/10/2020 - 16:43

Els dies 23 i 24 d’octubre té lloc la II Jornada Anual del Centre, que es podrà seguir a distància a través de YouTube.

Persones expertes de diferents àmbits analitzaran quins elements externs influeixen en la construcció de les identitats LGTBIQ+, quina aportació poden fer les teories queer al feminisme i com les xarxes poden esdevenir espais de violències.

El Centre LGTBI de Barcelona dedicarà la II Jornada Anual a analitzar quins mecanismes expliquen la generació dels discursos del gènere i la sexualitat. La trobada, que tindrà lloc els dies 23 i 24 d’octubre i es podrà seguir únicament a través de YouTube, aplegarà persones expertes dels àmbits de la psicologia, l’antropologia, la comunicació i la sociologia.

La Jornada Anual començarà divendres, 23 d’octubre, a les 17.30 hores, amb una rebuda institucional a càrrec de Laura Pérez Castaño, tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI; que estarà acompanyada per Joaquim Roqueta, president de la Plataforma LGTBICat, i Andreu Agustín, director del Centre LGTBI.

Tot seguit, tindrà lloc la conferència inaugural, a càrrec de Lupicinio Íñiguez Rueda, doctor en Psicologia per la UAB. Què fa que una idea minoritària acabi generalitzant-se fins al punt d’influir sobre les ideologies? Partint d’aquest plantejament general, Íñiguez Rueda analitzarà, entre altres qüestions, què ha facilitat l’extensió del feminisme, què ha fet aparèixer ideologies transexcloents i per què fenòmens com l’LGTBI-fòbia, el masclisme, el racisme i el classisme van a l’alça.

Les taules rodones se celebraran dissabte, 24 d’octubre, a partir de les 12.00 hores. La primera es dedicarà a analitzar el pes que tenen la cultura i el context social en el comportament d’una persona i la seva relació amb el propi cos i el d’altres individus, amb tot el que això comporta en la manera com vivim, mostrem i qüestionem el gènere i la sexualitat. La fotògrafa i activista trans Mar Llop moderarà un debat entre Marisela Montenegro, doctora en Psicologia Social per la UAB; Alice Van den Bogaert, doctora en Antropologia Social i Cultural per la UAB, i Arnau Roig, doctor en Communications and Media per la Universitat d’Illinois.

A partir de les 16.00 hores, serà el moment d’estudiar les aportacions que les teories queer poden fer al subjecte del feminisme. Cristina Garaizabal, psicòloga experta en acompanyament a persones trans del Centre LGTBI, moderarà una taula rodona que pretén contrarestar els discursos que darrerament han volgut confrontar els feminismes amb les teories queer. Rosa Maria García, activista trans no binària i investigadora; Javier Sáez del Álamo, sociòleg especialista en teoria queer, i Sarah Babiker, periodista a “El Salto Diario”, reflexionaran sobre les confluències i sinergies que poden sorgir entre els dos corrents de pensament.

La Jornada finalitzarà amb una tercera taula sobre la relació entre la tecnologia i l’augment de l’LGTBI-fòbia. A partir de les 18.15 hores, Ton Mansilla, advocat i coordinador de l’Oficina de Denúncies de l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH), moderarà una conversa sobre com les xarxes i les aplicacions han facilitat la divulgació dels discursos d’odi i han esdevingut eines de control per exercir violències en les relacions afectivosexuals. Hi participaran Laia Serra, advocada penalista i assessora de l’OCH; Na Pai, activista autònom i tallerista, i Ona, representant del col·lectiu Donestech.

Totes les taules comptaran amb servei d’interpretació en llengua de signes catalana.