Guia del bon tracte: el Districte de Sant Andreu contra la violència masclista

23/02/2024 - 12:41

Volem prevenir i promoure l’actuació dels veïns i veïnes contra la violència masclista i per aquest motiu llancem de nou la guia del bon tracte.

Volem prevenir i promoure l’actuació dels veïns i veïnes contra la violència masclista i per aquest motiu llancem de nou la guia del bon tracte.

El Circuit Barcelona és un projecte contra la Violència impulsat i coliderat per l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Sanitari de Barcelona. Vol abordar de forma integral, multidisciplinària i transversal la prevenció, detecció, atenció, recuperació i reparació de les dones i els seus fills i filles que viuen situacions de violències masclistes.

La finalitat d’aquest Circuit és establir un sistema articulat de treball en xarxa, cooperatiu i col·laboratiu entre els diferents agents dels àmbits sanitari, social, policial, judicial i educatiu.

El Circuit s’articula des d’una visió i comprensió multicausals, integrals i transversals de les diverses formes i àmbits en què es produeixen les violències masclistes.

La col·laboració dels i les professionals del Circuit, en qualsevol dels òrgans que el componen, es concep des d’una participació compromesa, cooperativa i coordinada, i s’hi incorpora el treball en xarxa i la corresponsabilitat per fer front a qualsevol manifestació de violència masclista.

Si sospites que algú està sent víctima de violència masclista, pots consultar la guia del bon tracte on explica com actuar si coneixes algun home que exerceix violència masclista o què fer si ets testimoni d’alguna víctima.

Et donem algunes pautes per poder ajudar:

  • Demana assessorament a personal especialitzat.
  • Escolta la dona i no posis en dubte el que t’expliqui.
  • Respecta el seu temps i agraeix-li la confiança.
  • Fes saber a la dona que no es mereix el que li està passant i que la vols ajudar.

En cas d’agressió sexual:

  • Si ets major de 16 anys -> Servei d’Urgències de l’Hospital Clínic
  • Si ets menor de 16 anys -> Servei d’Urgències de l’Hospital Vall d’Hebron

La línia d’atenció contra la violència masclista és: 900 900 120.