Els Quaderns Metodològics Feministes, una col·lecció de propostes i eines per fer polítiques locals feministes

02/12/2021 - 10:17

Eines per incorporar la perspectiva de gènere a àmbits com els pressupostos i la fiscalitat, els premis i distincions, l’urbanisme, la cultura, i la planificació estratègica.

Com incorporar la perspectiva de gènere als plans i programes municipals? Com fer que la cultura a la ciutat sigui més paritària? Com incloure les dones i les seves veus en l’urbanisme? Són algunes de les preguntes que responen els Quaderns Metodològics Feministes, una col·lecció que ofereix propostes i eines de transformació feminista de les polítiques locals.

Els Quaderns Metodològics Feministes, QMF, presenten les metodologies i eines desenvolupades per l’Ajuntament de Barcelona en el marc de l’impuls de la transversalitat de gènere en el seu funcionament intern i les seves polítiques públiques. Es tracta, doncs, d’eines i propostes ja posades en pràctica que serveixen per incorporar la perspectiva de gènere a àmbits tant importants com els pressupostos i la fiscalitat, els premis i distincions, l’urbanisme, la cultura, i la planificació estratègica.

Els QMF volen donar a conèixer aquestes propostes de transformació feminista de les polítiques locals a les persones responsables de fer que les administracions públiques incorporin la perspectiva de gènere en les seves actuacions. A més, són útils per al personal tècnic d’aquestes administracions i també per les organitzacions que treballen i fan activisme per la igualtat de gènere en cada un dels àmbits que s’aborden. Per últim els QMF poden ser d’interès per persones que investiguen des de l’àmbit acadèmic.

En total, ja s’han publicat 5 QMF:

 • QMF 1: Urbanisme i gènere: marxes exploratòries de vida quotidiana 
  Les ciutats no són neutres al gènere. Els espais urbans tenen un fort biaix de gènere tant pel que fa als usos com pel que fa als drets i les llibertats que s’hi associen. Per això, la metodologia que s’exposa al QMF busca contribuir a donar resposta als reptes de la transformació feminista de l’espai urbà.
 • QMF 2: Compta amb nosaltres! Bones pràctiques per a una programació cultural paritària
  Els estereotips de gènere, el repartiment desigual de rols que assigna a les dones les tasques no retribuïdes de la llar i de les cures, la bretxa salarial i la desigualtat d’oportunitats, alenteixen i limiten la participació de les dones en la creació cultural. Aquesta guia és una eina pràctica i propositiva de sensibilització, detecció de problemàtiques i posada en comú de propostes per a una programació cultural paritària.
 • QMF 3: Avaluació d’impacte de gènere de política econòmica: pressupost i fiscalitat municipals
  La distribució dels recursos econòmics entre dones i homes és un dels criteris fonamentals que ens indica fins a quin punt una societat és equitativa o no en termes de gènere. Per això, l’avaluació dels pressupostos i la fiscalitat amb perspectiva de gènere és per arribar a una transformació feminista de les nostres ciutats. El quadern dedicat a exposar la metodologia d’avaluació de l’impacte de gènere dels pressupostos i la fiscalitat municipals.
 • QMF 4: Premis, distincions i gènere: bones pràctiques 
  Els reconeixements són mecanismes d’agraïment, valoració i visibilització pública del mèrit i el prestigi de persones i entitats de la ciutat. Per això el QMF planteja propostes per incorporar criteris de gènere en el conjunt dels processos de regulació, convocatòria, difusió, valoració, deliberació i entrega de premis i distincions.
 • QMF 5: La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes
  Metodologia per facilitar la incorporació sistemàtica de la perspectiva de gènere en tota la planificació municipal d’una manera breu, accessible i esquemàtica. Es vol contribuir, així, a impulsar polítiques públiques de qualitat, que recullin les necessitats i els interessos de tota la ciutadania i hi donin resposta, produint un canvi institucional cap a un bon govern en termes d’equitat de gènere.

  Els QMF són una col•lecció en creixement i, per això, els temes que centraran els propers números són l’avaluació de polítiques públiques amb perspectiva de gènere, la participació en la transversalitat de gènere, les clàusules de gènere a la contractació pública, etc.

  Els podreu anar trobant tots en aquest enllaç.