Incorporar la perspectiva de gènere en plans i programes municipals

05/07/2022 - 08:54

Presentació del 5è Quadern Metodològic Feminista “La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes”

Disponible el vídeo i materials didàctics de la presentació del 5è Quadern Metodològic Feminista “La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes”

El passat 24 de maig es va presentar el Quadern Metodològic Feminista (QMF) número 5, “La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes”, en el marc d’una jornada en la qual va participar Emanuela Lombardo, doctora en Ciències Polítiques i professora de la Universitat Complutense de Madrid. La jornada, difosa per reproducció en continu i ja disponible aquí, va tenir més de 100 persones inscrites. S’hi van exposar bones pràctiques d’incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes municipals. Concretament, l’experiència del Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, la del Programa Superilla Barcelona i la del Pla local de drogues de Terrassa.

Els continguts principals d’aquest QMF s’han resumit en una infografia i en la​seva versió animada, que també es van donar a conèixer en el marc de la jornada. Tot plegat ha de facilitar la incorporació sistemàtica de la perspectiva de gènere en tota la planificació d’una manera breu, accessible i esquemàtica. Es vol contribuir, així, a impulsar polítiques públiques de qualitat, que recullin les necessitats i els interessos de tota la ciutadania i hi donin resposta, produint un canvi institucional cap a un bon govern en termes d’equitat de gènere.

Els Quaderns Metodològics Feministes, QMF, presenten les metodologies i eines desenvolupades pel mateix Ajuntament de Barcelona en el marc de l’impuls de la transversalitat de gènere en el seu funcionament intern i les seves polítiques públiques. Es tracta, doncs, de propostes ja posades en pràctica per la transformació feminista de les polítiques locals.