Les clàusules d’igualtat de gènere es multipliquen per quinze en els contractes públics municipals

15/03/2022 - 16:04

Feminismes i dona. Les clàusules més habituals són les que fan referència a disposar de plans d’igualtat, la comunicació inclusiva i mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.

El tercer informe de seguiment sobre la implementació i el compliment del Reglament per a l’equitat de gènere (REG) de l’Ajuntament posa en relleu que s’ha passat d’incloure 44 clàusules d’igualtat en la contractació (2017) a 658 (2021). Les clàusules més habituals són les que fan referència a disposar de plans d’igualtat, la comunicació inclusiva i mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.

L’anàlisi del REG també ha posat de manifest que s’ha analitzat el 94,9% del pressupost municipal en clau de gènere, mentre que el 2017 l’anàlisi va ser del 15%. En relació amb els mecanismes de participació, el 69,2% dels processos participatius duts a terme el 2021 han interpel·lat directament entitats de dones o bé han incorporat elements per promoure’n la participació, una dada que contrasta amb el 3% que es va registrar el 2017.

Pel que fa als mecanismes de planificació, s’ha aprovat el segon Pla per la justícia de gènere 2021-2025, elaborat durant el 2021 amb la voluntat de fixar un full de ruta estratègic del que han de ser les polítiques municipals d’igualtat de gènere els propers quatre anys. En total s’hi han implicat 64 òrgans municipals i 280 persones representants d’entitats de dones o grups feministes o a títol individual.

Gràcies al reglament, el principal instrument normatiu en l’estratègia per desplegar la transversalitat de gènere en el funcionament i les polítiques de l’Ajuntament, també hi haurà una figura referent de transversalitat gènere en totes les àrees, districtes i organismes autònoms i a les societats mercantils municipals i entitats públiques empresarials.