Més del 60% del passatge a la xarxa de transport públic són dones

08/03/2024 - 13:02

A bus el percentatge de dones és del 68% i a metro el 60%.

A bus el percentatge de dones és del 68% i a metro el 60%. Les dones també incrementen la seva presència entre el personal de TMB, on gairebé s'ha duplicat el nombre de dones a bus en la darrera dècada.

Segons l’estudi de Percepció del Client de l’any 2023, el perfil que utilitza les xarxes metro i bus de Transpors Metropolitans de Barcelona (TMB) és majoritàriament dona, resident a Barcelona, de fins a 45 anys, que ha cursat estudis secundaris i és treballadora en actiu. Als autobusos un 68% del passatge són dones i un 32% homes, a metro, les dones representen un 60% del total davant del 40% d’homes.

Les darreres enquestes sobre mobilitat urbana també mostren que les dones són més partidàries del transport públic. Així, segons l’EMEF 2022 (Enquesta de Mobilitat en dia feiner) el 18% opten pel transport públic mentre que en el cas dels homes baixa fins a l’11%. Aquesta mateixa enquesta mostra que els desplaçaments de les dones estan més relacionats amb les tasques associades a la unitat familiar, mentre que en el cas dels homes la mobilitat es limita més a l’àmbit laboral. I és que el 26,5% dels desplaçaments de les dones són per raons de mobilitat personal ineludible com compres quotidianes, acompanyament de familiars, gestions personals o metges, mentre que en el cas dels homes, aquesta causa de mobilitat cau al 21%.

Més dones treballant al transport públic

La presència femenina també augmenta entre la plantilla pròpia de TMB, en la darrera dècada gairebé s’han duplicat el nombre de dones a bus, passant de les 290 de 2014 a les 525 que hi treballen actualment. En el cas de metro, històricament ha estat més paritari i en la darrera dècada el creixement del nombre de dones ha estat menys pronunciat.

TMB està impulsant més mesures d’igualtat, dues convocatòries per ampliar la borsa actual de  conductores dels autobusos amb una reserva de quota per a dones. En la primera, la xifra de dones es va incrementar en un 21,2%, passant de 297 a 360 conductores. En el segon procés (actualment en curs) per ampliar la borsa actual en 350 professionals s’ha fet amb una reserva del 40% per a dones.

Lluita contra l’assetjament

Per lluitar contra l’assetjament sexual i fer més segurs els espais de la xarxa de transport de TMB, la xarxa de metro compta amb 3.270 càmeres dins dels trens, amb la previsió que tots en tinguin l’any 2025, a més de les 5.576 càmeres en instal·lacions fixes a la xarxa. En total, hi ha 8.846 càmeres a tot el metro (entre trens i estacions). També es seguirà amb la instal·lació d’enllumenat LED, que dobla la mitjana de nivells lumínics actuals (i que és el tipus de llum que recomanen directives europees).

Pel que fa a la xarxa d’autobusos, ja s’ha completat la instal·lació del sistema de videovigilància a la flota d’autobusos amb més de 4.500 càmeres operatives en 1.027 vehicles per millorar la seguretat de les persones usuàries i optimitzar la gestió del servei.