Premi creat per l'Ajuntament de Barcelona l'any 2021 en el marc de la mesura de govern Bcn Fem Tech per l'equitat de gènere al sector de les TIC

El premi té com a objectiu donar visibilitat, reconeixement i suport als projectes del sector de les TIC de la ciutat liderats per dones i contribuir a combatre, així, la bretxa digital de gènere a la ciutat.

El premi reconeix, amb una dotació de 8.000 euros per cada categoria, els millors projectes presentats en cadascuna de les modalitats següents:

  • Categoria A: CTEM, gènere i infància
  • Categoria B: dades amb mirada de gènere en el sector de la tecnologia
  • Categoria C: violències a les xarxes
  • Categoria D: visibilitat de les dones tech a la ciutat de Barcelona

Els projectes han de tenir com a eix la ciutat de Barcelona, pel que fa al tema, el públic objectiu o el marc d’incidència.

Poden concórrer al premi les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb nacionalitat espanyola o residents a l’Estat, així com les agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat que reuneixin les condicions que estableixen les bases d’aquesta convocatòria i la normativa d’aplicació.

2021: primera edició del premi

El premi es va convocar durant el mes de setembre del 2021 i el mes de desembre es van donar a conèixer els projectes i les entitats guanyadores:

  • Categoria A: Associació Espiral, Educació i Tecnologia amb el projecte “Technovation Girls Catalunya”
  • Categoria B: Associació DigitalFems, amb el projecte “Dades obertes sobre dones tecnòlogues a Barcelona”
  • Categoria C: Adriana Aguirre Such i Stefania-Maria Kousoula, amb el projecte “Sischain: una blockchain de sororidad”
  • Categoria D: Proferox Invest SL i Meritxell Bautista, amb el projecte “Fibracat TV”

Durant el mes d’abril del 2022 es durà a terme una trobada per conèixer de primera mà els quatre projectes guanyadors i tot el que han fet amb l’impuls econòmic d’aquest premi.