La Jornada d'Economia Feminista es va dur a terme el 6 d'abril de l'any 2017 al MACBA.

L’economia feminista ens traça un camí per aconseguir posar la vida al centre de la construcció de ciutats més justes i equitatives. Els governs locals dissenyen i implementen polítiques econòmiques –com les pressupostàries o les fiscals– i tenen, per tant, una situació de privilegi des d’on redistribuir la riquesa, treballar contra les desigualtats i incorporar les necessitats específiques de les dones.

Tot i la manca de competències directes en el mercat de treball, l’actuació amb perspectiva de gènere des dels ajuntaments presenta un ventall de polítiques que poden incidir en la lluita contra la precarietat laboral de les dones. L’economia feminista també ha mostrat que més enllà de les ocupacions remunerades, hi ha un treball de cures, que no ha estat visibilitzat, ni és compartit, ni valorat i que majoritàriament ha estat i continua sent fet per les dones. Per tant, és fonamental que els ajuntaments participin en la necessària democratització i corresponsabilitat de les cures a la nostra societat.

L’Ajuntament de Barcelona, amb aquesta jornada, pretenia abordar els reptes actuals dels governs locals en la lluita contra les desigualtats de gènere, promovent la reflexió i les polítiques econòmiques amb perspectiva de gènere. Per això es va comptar amb ponents d’altres administracions locals que van exposar pràctiques dutes a terme en diversos municipis de l’Estat i d’altres països. Així mateix, es va difondre i es va donar a conèixer l’actuació de l’Ajuntament de Barcelona en aquesta matèria, emmarcada en el Pla per la justícia de gènere 2016-2020.

Cal que la producció d’aquestes polítiques es faci en cooperació amb els moviments socials i, en concret, amb els grups de dones i feministes. I per això, es creu fonamental donar veu a les seves vindicacions i mostrar tot el treball en matèria d’economia feminista que fa temps que es desenvolupen des de diferents espais.

A la trobada hi van participar persones de l’acadèmia, de l’Administració pública i referents de moviments i lluites socials, així com representants de l’Ajuntament de Barcelona. Es van abordar, de manera col·lectiva, camps clau de l’economia local: pressupostos, política fiscal, mercat laboral i els treballs de cures. El context des d’on es van tractar aquestes polítiques va ser el marc de la crisi i els seus impactes en la vida de les dones.

La trobada es va celebrar a l’Auditori Meier del Macba a Barcelona el dia 6 d’abril del 2017, de les nou del matí a dos quarts de set del vespre, i es va organitzar amb una presentació a càrrec de les autoritats polítiques de l’Ajuntament de Barcelona, una conferència inaugural i quatre taules rodones. La conferència inaugural la va impartir Johanna Kantola, de la Universitat de Hèlsinki, especialista en els efectes de la crisi en la vida de les dones i el paper que hi han tingut les polítiques públiques a la Unió Europea. A les taules rodones es van abordar diferents camps de l’economia feminista: la primera taula del matí tractava de pressupostos amb perspectiva de gènere i, la segona taula, sobre política fiscal; a la tarda, la tercera taula s'adreçava al mercat de treball amb perspectiva de gènere i, per acabar, una darrera taula sobre economia de les cures. Cada taula es va estructurar de manera que s’obria amb una mirada acadèmica, per a després recollir experiències particulars de lluites socials i actuacions institucionals. A més, a cada taula es van exposar polítiques i intervencions concretes que l’Ajuntament de Barcelona estava duent a terme.

Podeu consultar el programa i el vídeo de la jornada en els enllaços relacionats

Mostra’n menys