Jornada celebrada al Palau Macaya el 7 de novembre de 2018,  amb un doble objectiu:

- D’una banda, la presentació dels resultats de l’Enquesta de violència masclista (EVMC), concretament les dades de les percepcions de les violències masclistes a la ciutat de Barcelona.

- I d’altra banda, la presentació de la recerca que avalua l’eficàcia del Programa d’atenció a homes que exerceixen violència masclista en l’àmbit de parella del Servei d’Atenció a Homes de Barcelona (SAH).

Aquestes presentacions obren el debat a la reflexió sobre el paper de les masculinitats per aconseguir una societat lliure de violències masclistes. A través dels resultats, s’analitza quina és la percepció que tenen els homes vers les violències masclistes i els reptes i límits de la intervenció psicosocial amb els homes que l’exerceixen.

Podeu consultar el programa i el vídeo de la jornada en els enllaços relacionats.