Els Consells de Dones dels Districtes són òrgans de treball independents i vinculats als diferents territoris que pretenen donar respostes properes i adaptades a cadascuna de les distintes realitats de la ciutat.
  • Hi ha un consell a cada districte. Són autònoms i independents entre si.
  • Són participatius i tenen caràcter consultiu.
  • Dues representants de cada districte són presents al Consell Municipal de les Dones de Barcelona.

Al mapa que hi ha a continuació es mostren els Consells de Dones de cada districte i les dades de contacte corresponents. 

Filtra per

Filtra per

S'han trobat 0 resultats

Mapa