Tot i que a Barcelona les dones tenen una esperança de vida superior a la dels homes, perceben la pròpia salut com a pitjor, com mostra l’Enquesta de salut de Barcelona del 2018.

Per això, volem millorar la qualitat de vida i la salut de les dones combatent, també, els factors de gènere que la condicionen. En aquest sentit, el Departament de Salut de l’Ajuntament prioritza les seves inversions per als barris amb més precarietat.

Així, estem introduint la perspectiva de gènere en les diverses estratègies de salut a la ciutat:

Vetllem per impulsar la protecció, el respecte i la garantia dels drets sexuals i reproductius, com a drets humans que són, a través de diferents programes i actuacions.

Estratègia sexual i reproductiva, dissenyada conjuntament amb diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat.

Notícia "Estratègia salut sexual i reproductiva".

Notícia "Combatre la desinformació per garantir els drets sexuals i reproductius".

Díptic "Estratègia compartida de salut sexual i reproductiva".

 

Informació sobre l’avortament i sobre les campanyes informatives sobre l’avortament com a dret  (“L’avortament, una opció i també un dret”).

Notícia "Embaràs, embaràs no planificat i avortament".

Díptic informatiu "L'avortament: una opció i també un dret".

 

Programa de sexualitat a les escoles

Programa escolar de salut sexual i comunicació. ASPB “Parlem-ne; no et tallis!

Enllaços relacionats

La salut mental és un repte i una prioritat en les polítiques de salut de l'Ajuntament de Barcelona, com demostra l’innovador Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.

Enllaços relacionats