Fitxes divulgatives de les bones pràctiques

OBSERVACIÓ : A partir de 2020 les valoracions s’estan fent per anys naturals, motiu pel qual s’ha fet una correcció en l’any de validació. 

Desenvolupament positiu d’infants i famílies a través de la pràctica esportiva i el lleure

Promogut per
  • Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB), en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona
Presentació

El projecte "Temps de joc" va néixer el 1999 a través del Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) i s'impulsa des de la Fundació per l’Esport i l’Educació de Barcelona (FEEB), una entitat privada que gestiona iniciatives i activitats esportives, lúdiques i educatives de servei públic.

Des del seu origen, i amb el suport d’organismes públics, com l’Ajuntament de Barcelona, i privats, com la Fundación Probitas, organitza i gestiona o participa en una sèrie de projectes amb un objectiu principal: “Garantir l’accés a una pràctica esportiva de qualitat generadora de valors per als nens, nenes i joves de la ciutat, independentment del nivell socioeconòmic, d’origen o gènere”.

El projecte ofereix cobertura educativa i alimentària als infants en situació d’extrema necessitat derivats de Serveis Socials. Tot i que el projecte ha tingut bons resultats, es pretén que aquest recurs educatiu tingui un impacte important, tant en les famílies com en els infants. Per assolir-ho, s’ha treballat de forma directa amb els referents dels diferents Centres de Serveis Socials i s’ha generat una construcció conjunta de la programació que es desenvolupa.

El Programa de responsabilitat personal i social és la metodologia, l’eina amb la qual és treballa a "Temps de joc" i prové del marc teòric de la psicologia positiva i de la teoria de la resiliència, amb una visió oberta a les potencialitats, capacitats humanes i motivacions. A partir d'aquí es desenvolupa una activitat esportiva i física amb els nens i nenes, en què de manera transversal, es treballen els hàbits d'alimentació i higiene.

El projecte presenta dues modalitats, una durant el mes d'agost, de dilluns a divendres, i una altra, els dissabtes durant tot l'any. Temps de joc manté una dinàmica de valoració i avaluació de les activitats amb una relació directa amb els serveis socials de cada barri.
Aquesta pràctica està vinculada amb esports, gestió de conflictes, igualtat de gènere, participació, serveis socials, infància, famílies.

Una política de temps i vida quotidiana per cuidar als que cuiden

Promogut per
  • Direcció del Programa de Temps i Qualitat de Vida, Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports
Presentació

Temps de barri, temps per tu és un servei que fomenta la conciliació de la vida laboral, familiar i personal que ofereix la direcció de programa de Temps i Qualitat de Vida, en col·laboració amb l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i els districtes. El projecte permet a les famílies cuidadores disposar de temps personal, mentre els infants, joves i adults amb discapacitat i/o dependència participen en activitats lúdiques de qualitat adequades a les seves necessitats en equipaments públics de proximitat del seu districte. A partir d’un model organitzatiu transversal enfocat en les necessitats del col·lectiu destinatari i la rendibilització de l’ús social dels equipaments de proximitat, la iniciativa afavoreix la conciliació del temps familiar i la inclusió de les persones en la vida comunitària. Davant les dificultats detectades pel que fa a la participació, el projecte treballa en expandir de forma sostenible l’oferta de servei, que actualment arriba a més de 165 famílies.

Aquesta pràctica està vinculada amb: temps i qualitat de vida, família, discapacitat, dependència, ciutat i districtes

Un canvi d’enfocament als serveis socials

Promogut per
  • Institut Municipal de Serveis Socials
Presentació

Les sessions d’acollida VINE són una modalitat de grups informatius que constitueixen la manera ‘ordinària’ d’oferir la primera atenció i informació a persones que fan demanda d’atenció als centres de serveis socials (CSS). Les sessions responen a interessos i situacions vitals (precarietat econòmica, envelliment, etc.) que són compartides per un gran nombre de persones usuàries que fan demanda d’atenció.

La intervenció es porta a terme des d’una posició que vincula la persona al context, normalitza (es contextualitza la situació i la dificultat en un marc compartit), empodera la persona, la tracta com un igual i no la culpa per la seva situació. Les sessions VINE faciliten l’oportunitat d’escoltar i ser escoltats, compartir i aportar amb transparència i equitat (tothom rep la mateixa informació sobre recursos i prestacions que són universals).

El projecte diferencia dos tipus de sessions: d’acollida VINE Recursos Generals i d’acollida VINE Recursos Gent Gran i dependència. A través d’aquesta iniciativa es vol facilitar la informació i l’accés als recursos socials necessaris que permeten el desenvolupament de les persones usuàries ateses, en igualtat de condicions. Aquest enfocament es considera pioner als serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona pel posicionament institucional, l’enfocament, la sistematizació del model i l’anàlisi prèvia que en fonamenta la necessitat.

Aquesta pràctica està vinculada amb: atenció social, serveis socials, població en general, ciutat.

Treball en xarxa per donar resposta a problemàtiques complexes

Promogut per
  • Serveis Socials del Raval de l’Institut Municipal de Serveis Socials i l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència de la Direcció de Serveis de Família i Serveis Socials
Presentació

El projecte XAFIR és una xarxa integrada per serveis i entitats públiques i privades que busca millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval, millorant la coordinació, cooperació i comunicació entre el col·lectiu de professionals de diferents àmbits que treballen en aquest territori. El projecte es desenvolupa a partir de la metodologia de treball en xarxa, que incorpora la transversalitat així com la integralitat de les intervencions. Es fonamenta en tres aspectes claus: la millora de la intervenció sobre les situacions familiars, la formació continuada del col·lectiu de professionals i el desenvolupament d’estructures i espais de treball adaptables (comissions de treball) que faciliten la confiança i la corresponsabilització de les persones. Aquest equilibri s’aconsegueix mitjançant una bona gestió de la complexitat entre els serveis públics i les entitats socials. El projecte vincula la voluntat de detecció, atenció i prevenció de problemàtiques familiars complexes a la promoció de la col·laboració, complementació i el consens entre els diferents agents implicats en la intervenció.

Aquesta pràctica està vinculada amb: serveis socials, infància, famílies, treball en xarxa, districte, Raval

Tots i totes som barri

Promogut per
  • CSS Baix Guinardó i Can Baró
Presentació

El projecte Xarxes va néixer l'any 2015 fruit de la iniciativa d’unes professionals del Centre de Serveis Socials Baix Guinardó - Can Baró. A partir de l’atenció individualitzada es va detectar un capital humà important de persones usuàries amb potencialitats, que oferien voluntàriament el seu temps per millorar la vida i les dinàmiques del barri. Al mateix temps es van identificar certes carències en famílies i menors en edat escolar, que vivien diferents situacions personals relacionades amb la manca d'espai i condicions adequades a la llar per a facilitar l'estudi.

En el cas dels progenitors: dificultats en el desenvolupament d'habilitats parentals, baix nivell de comprensió de l'idioma, escasses habilitats relacionals, poca implicació en el projecte educatiu i escolar dels seus fills/es, etc. En el cas dels menors: dificultats en les habilitats socials, relacionals i emocionals, apareixent elements d’una baixa autoestima, manca de seguretat, escassa xarxa relacional i en algunes situacions, manca d'hàbits personals.

En aquestes circumstàncies es van crear dos grups: un de persones voluntàries motivades, les quals, amb el suport de les professionals, treballarien per millorar les situacions personals d'aquests infants i les seves famílies; i un altre grup format pels nens i les nenes, amb els quals es treballarien les necessitats anteriorment descrites. De manera complementaria i transversal, es reforçaria l'aprenentatge i la formació de les pròpies famílies, des dels diferents serveis implicats al territori: CSS, Centre d’Atenció Primària en salut, escoles, etc.

La pràctica ha anat evolucionant, mantenint sempre aquesta estructura inicial, i ha passat de ser un projecte de caire grupal a ser un projecte que també incorpora la dimensió comunitària, viu, solidari i participatiu. Actualment es treballa amb diferents serveis del propi territori i amb d’altres de la resta del districte.

Aquesta pràctica està vinculada amb: acció comunitària, grups, infància, famílies, educació.

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat