Documents temàtics

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Les Corts. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Informe de resultats del programa Parlen els nens i nenes, elaborat en base als documents d’anàlisi de l’enquesta de benestar subjectiu de la infància (EBSIB 2017) resposta per 4.000 nens i nenes i dels tallers participatius on més de 2.000 infants varen donar importants claus de lectura i interpretació dels resultats de l’enquesta.

Any del document:
2019

Resum executiu de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Presentació dels resultats de l’informe de recerca del programa Parlen els nens i nenes, que permet navegar per les principals fites del programa així com conèixer les troballes sobre benestar subjectiu de la infància a Barcelona.

Any del document:
2019

Resum executiu en castellà de l’informe Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019 que presenta una radiografia àmplia de la situació de l’educació de la infància i l‘adolescència de la ciutat de Barcelona, captant d’una manera integral totes les dimensions de l’educació.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Gràcia. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte d'Horta-Guinardó. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Nou Barris. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Sant Andreu. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Aquesta fitxa elaborada pel PRISMA - Observatori de la joventut, sintetitza els trets principals de la població jove d’entre 12 i 35 anys del Districte de Sant Martí. L'anàlisi es basa, sobretot, en les dades recollides al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2018.

Any del document:
2019

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Any del document:
2018

L’estudi aborda en un primer capítol la pobresa monetària dels infants des d’una perspectiva evolutiva tot mostrant el caràcter estructural de la mateixa. Al segon capítol s’analitza la vulnerabilitat dels infants respecte altres etapes vitals i també atenent a les desigualtats entre ells. La dependència de les rendes del treball, la deficiència del sistema de protecció social vers les famílies amb fills/as i la creixent diversitat de les formes familiars, són alguns dels aspectes que s’aborden en clau explicativa de la pobresa infantil. En darrer terme, s’introdueix l’habitatge com element clau en la fita per una ciutat inclusiva.

Any del document:
2018

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Any del document:
2018

Elaborat per la VIII Convocatòria de Reconeixement de Ciutats Amigues de la Infància a UNICEF Comitè Español amb el compendi de diferents informes municipals de diagnosi de la infància de la ciutat, en mayo de 2018

Any del document:
2018

Document elaborat per tècnics i tècniques del Grup motor de participació dels infants i adolescents, liderat pel Departament de Promoció de la Infància, que es va crear el 2017 amb l’objectiu d’avançar en l’àmbit de la participació dels infants en els serveis i equipaments municipals.

Any del document:
2018

El document, fruit de la col·laboració entre XAFIR i l’Equip de Desenvolupament Organitzacional (EDO) de la Universitat Autònoma de Barcelona, presenta els resultats i conclusions de l’avaluació de l’impacte que ha suposat el desplegament d’aquest projecte durant els seus onze anys de vida. L’informe evidencia el bon funcionament de XAFIR per assolir el seu objectiu final: millorar la qualitat de vida dels infants i les famílies del Raval.

Any del document:
2018

Documento elaborado por técnicos y técnicas del Grupo motor de participación de la infancia y adolescencia, liderado por el Departamento de Promoción de la Infancia, que se creó el 2017 con el objetivo de avanzar en el ámbito de la participación de la infancia en los servicios y equipamientos municipales.

Any del document:
2018

Avaluacions per contribuir a la reflexió i aplicació de la inversió en infància de les polítiques de rendes.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat