Documents temàtics

Informació sobre recursos que intervenen en diferents aspectes: xarxa social, bretxa digital, salut i cures, suport al dol, activitat física, oci, salut mental, mobilitat, coneixement de l’entorn i prevenció del suïcidi.

Any del document:
2023

Información sobre recursos que intervienen en diferentes aspectos: red social, brecha digital, salud y cuidados, apoyo al duelo, actividad física, ocio, salud mental, movilidad, conocimiento del entorno y prevención del suicidio.

Any del document:
2023

Este documento tiene por objectivo aportar información que permita operativizar el conocimiento de las diferentes entidades del distrito y facilite los primeros pasos a la hora de orientar o derivar una persona joven del distrito del Eixample.

Any del document:
2023

Este documento tiene por objectivo aportar información que permita operativizar el conocimiento de las distintas entitades del distrito y facilite los primeros pasos a la hora de orientar o derivar una persona joven del distrito de Sants-Montjuïc.

Any del document:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2023-2024. 

Any del document:
2023

La Targeta Cuidadora és gratuïta i serveix per accedir a recursos personalitzats adreçats a persones cuidadores. Vol reconèixer la feina que fan, acompanyar-les i facilitar les tasques de cura per contribuir al seu benestar.

Any del document:
2023

Recomanacions davant onada de calor.

Any del document:
2023

Aquest document te per objectiu aportar informació que permeti operativitzar el coneixement de les diferents entitats del districte i faciliti els primers passos a l'hora d'orientar o derivar una persona jove del districte de Sants-Montjuïc.

Any del document:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2023-2024.

Any del document:
2023

La Tarjeta Cuidadora es gratuita y sirve para acceder a recursos personalizados dirigidos a personas cuidadoras. Quiere reconocer su trabajo, acompañarlas y facilitar las tareas de cuidado para contribuir a su bienestar.

Any del document:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2022-2023

Any del document:
2023

Recomendaciones ante una ola de calor.

Any del document:
2023

Cartell de la campanya sobre les Infeccions de Transmissió Sexual.

Any del document:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2023-2024.

Any del document:
2023

Programa de la II Jornada de les Taules de Salut Mental de Barcelona. 26 de gener de 2023.

Any del document:
2023

Fulletó de la campanya sobre Infeccions de Transmissió Sexual.

Any del document:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2022-2023. 

Any del document:
2023

Segon pla de salut mental per afermar l’empenta que va fer la ciutat l’any 2016 quan va iniciar el desplegament del seu primer pla. El segon pla consolida a la ciutat com a capdavantera en polítiques públiques en salut mental i amb una perspectiva comunitària Així mateix, dona continuïtat al desenvolupament de polítiques locals de prevenció i promoció de la salut mental a l’hora que fomentar l’atenció a les necessitats en salut mental de la ciutadania.

Any del document:
2023

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat