Documents temàtics

Fullet informatiu de l'Agència de Salut Pública. Versió en castellà.

Any del document:
Sense determinar

Un conte per llegir i comentar amb tota la família.

Any del document:
Sense determinar

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Any del document:
2017

El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de   Alzheimer y otras demencias del Imserso de Salamanca presentan esta bibliografía, un puente literario tendido entre los niños y los mayores, entre la infancia y la vejez.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta enquesta pretén:

-Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.

-Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

-Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

Any del document:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Any del document:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors. 

Any del document:
2018

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Any del document:
2011

Barcelona Cuida es un centro pionero que pretende dar visibilidad a todos los recursos existentes en la ciudad dentro del ámbito de los cuidados, y ponerlos al alcance de todo el mundo. Su objetivo es ser un espacio de referencia para facilitar a la ciudadanía información sobre todos los servicios y recursos del territorio, y fomentar el intercambio y el trabajo en red de los dispositivos.

Any del document:
2021

Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels dispositius.

Any del document:
2021

Aquest document és una aproximació general als efectes principals dels canvis ocorreguts a la ciutat en la primavera de 2020.

Any del document:
2020

Marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb la participació de diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat, per tal de dotar a Barcelona d’una Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva.

Any del document:
2017

Marco de actuación que se ha diseñado conjuntamente con la participación de diferentes agentes institucionales y comunitarios de la ciudad, para dotar a Barcelona de una Estrategia de Salut Sexual i Reproductiva.

Any del document:
2017

L’Estratègia contempla els objectius i els eixos fonamentals que orienten l’acció dels propers anys per millorar el benestar de les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents de forma no retribuïda.

Any del document:
2019

Desenvolupament de les accions de promoció de la salut sexual a la ciutat des de l’àmbit de la comunitat.

Any del document:
2018

Aspectes clau de la intervenció pel suport tècnic i acompanyament a les noies menors d’edat que vulguin interrompre l’embaràs.

Any del document:
2018

Desenvolupament de les accions de promoció de l’atenció integral de la salut sexual que es realitzin a la ciutat.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat