Documents temàtics

Combinando una renta mínima garantizada y políticas sociales activas en zonas urbanas desfavorecidas de Barcelona

Any del document:
2019

Combining a guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona

Any del document:
2019

En aquesta investigació s’analitzen les dades de les 2.452 persones que dormen als carrers de Barcelona detectades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO), amb l’objectiu de presentar l’evolució de les característiques sociodemogràfiques de la població en situació de carrer i orientar les polítiques d’atenció.

Any del document:
2019

En esta investigación se analizan los datos de las 2.452 personas que duermen en las calles de Barcelona detectadas por el Servicio de Inserción Social en Medio Abierto, con el objetivo de presentar la evolución de las características sociodemográficas de la población en situación de calle y orientar las políticas de atención.

Any del document:
2019

Avaluacions de la presa de decisions sobre els pilots de SAD i l’extensió del model.

Any del document:
2019

This research analyses aggregate data on the 2,452 people sleeping rough detected by the Open Environment Social Integration Service (SISMO), for the purposes of presenting the evolution in the social and demographic characteristics of the population living rough in Barcelona and guide assistance policies.

Any del document:
2019

La Diagnosi 2019 és el sisè informe sobre les situacions de sense llar a Barcelona que promou la XAPSLL, i en aquesta edició aprofundeix en la comprensió de les característiques i les causes del sensellarisme entre els joves i les seves trajectòries vitals per a poder-hi donar una resposta política i assistencial de qualitat.

Any del document:
2019

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2018

.

Any del document:
2019

La V Jornada Espai Làbora, celebrada el 13 de maig de 2019 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Any del document:
2019

Memòria d’activitats anual del Programa Làbora 2018.

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa per modificar els nostres protocols actuals aplicant les propostes de millora detectades.

Any del document:
2019

Recerca aplicada col·laborativa pel disseny, implementació i avaluació d’una mesura de renda garantida familiar acompanyada de 4 estratègies actives d’inclusió.

Any del document:
2019

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2018.

Any del document:
2019

Summary of activities 2018. Programa Làbora

Any del document:
2019

Aquest informe mostra els resultats parcials aconseguits en el primer any d’implementació del projecte pilot B-MINCOME (2017-2018) i analitza el seu impacte sobre diverses dimensions de la vida de les persones participants.

Any del document:
2019

This report shows the parcial results achieved during the first year of implementation of the B-MINCOME pilot project (2017-2018) and assesses its impact on diferent participants’ life dimensions

Any del document:
2019

Article present a la publicació "European Green Perspectives on Basic Income" de la Green European Foundation. L’objectiu del present estudi és generar els coneixements necessaris per tal de dissenyar polítiques innovadores més eficaces i eficients per lluitar contra la pobresa i l’exclusió en zones urbanes desafavorides.

Any del document:
2019

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Any del document:
2019

Article publicat a l'International Journal of Community Currency Research. L’article desenvolupa les característiques essencials que permeten fonamentar un sistema de pagaments complementari promogut i liderat des d’una Administració pública. S’ha centrat en explicar les possibilitats de desenvolupament d’un projecte de moneda local interpretat com una veritable aposta de valor per augmentar l’impacte econòmic dels recursos públics sense necessitat d’incrementar la despesa.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat