Documentos temáticos

El Consejo Asesor de las Personas Mayores de Barcelona, ​​reunido en Comisión Permanente, emite este posicionamiento para garantizar y facilitar el ejercicio efectivo del derecho de voto de todas las personas en centros residenciales que lo quieran ejercer.

Año del documento:
2021

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, reunit en Comissió Permanent, emet aquest posicionament per garantir i facilitar l'exercici efectiu del dret de vot de totes les persones en centres residencials que el vulguin exercir.

Año del documento:
2021

Decàleg d’eixos i propostes de les persones grans davant les crisis de la covid-19.

Año del documento:
2021

Document de drets i llibertats de les persones grans amb especial atenció a les persones grans amb dependència.

Año del documento:
2021

El document que es presenta a continuació és un text obert sobre els drets i les llibertats de les persones grans amb dependència elaborat a l'any 2011 pel Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

El document que es presenta a continuació és un text obert sobre els drets i les llibertats de les persones grans amb dependència elaborat a l'any 2013 pel Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Año del documento:
2017

El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de   Alzheimer y otras demencias del Imserso de Salamanca presentan esta bibliografía, un puente literario tendido entre los niños y los mayores, entre la infancia y la vejez.

Año del documento:
Sense determinar

El Doctor en sociologia, psicòleg i educador social Fernando Fantova  fa una aproximació a com es pot abordar la soledat des de les polítiques socials.

Año del documento:
2021

Expliquem un conjunt de 12 recomanacions clau per avançar cap a un envelliment actiu. El seu contingut és divers i té en compte la salut, el benestar psicològic i emocional, les relacions personals i la participació social.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest document presenta l'experiència de la Diputació de Barcelona en l'àmbit dels tallers d'entrenament de la memòria amb l'objectiu de posar de manifest el valor de la memòria per a gaudir d'un envelliment més actiu i prevenir possibles situacions de dependència.

Año del documento:
Sense determinar

L'objectiu del manual és fomentar hàbits saludables i ajudar a bandejar alguns dels mites que encara avui existeixen sobre l'envelliment. El manual es basa en un plantejament participatiu que posa l'accent en els drets i les capacitats de les persones grans, i no únicament en les seves necessitats.

Año del documento:
Sense determinar

És un monogràfic promogut per la Fundació Eroski que recull tots els aspectes que fan referència a la dependència: incapacitacions, envelliment, les xarxes d'atenció a les persones amb dependència, el paper del cuidador.

Año del documento:
Sense determinar

Exposa què és la intel·ligència emocional, els seus fonaments fisiològics i aclareix alguns tòpics i malentesos sobre el tema. Dóna tècniques, mecanismes, exercicis, activitats i reflexions i concreta de manera detallada i amb exemples de quina manera podem aplicar tot el que s'exposa.

Año del documento:
Sense determinar

En aquest article us proposo una ruta sobre la soledat, les relacions socials i la salut. Es tracta d’una ruta acadèmica acompanyada de reflexions i aportacions de caire personal.  específicament de com ha anat canviant la nostra visió sobre l’impacte de la soledat i les relacions socials en la salut fent un cert recorregut històric diferenciant tres moments: l’abans de la pandèmia, el moment actual i el món postpandèmia.

Año del documento:
2021

Posa a l'àvia en línia. Joan Gené Badia

Año del documento:
2021

Presentación institucional de la Estrategia municipal contra la soledad 2020 - 2030

Año del documento:
2020

En el marc de les polítiques per fomentar l'envelliment actiu, s'edita aquest recull de receptes aportades per les persones grans usuàries del Centre de Serveis Socials Dreta de l'Eixample
 

Año del documento:
2016

En aquest article, Manuel Cruz aporta la seva visió sobre conceptes com “sentir-se” i “estar” sol o sola, el canvi de paradoxa entorn a la soledat en relació amb l’abandonament o el valor positiu o negatiu que s’atribueix a la soledat segons les circumstàncies i l’entorn de cada persona.

Año del documento:
2021

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad