• Inici
  • / Concurs de Cobertes Verdes

Concurs de Cobertes Verdes

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar el juny del 2017 el concurs de cobertes verdes, una iniciativa per aconseguir promoure la implantació de nous terrats verds, finançant l’elaboració de 45 projectes tècnics i premiant 10 cobertes verdes en edificis d’habitatges, equipaments docents, sanitaris o d’altres usos. Tots ells amb un fort impacte ambiental, social i paisatgístic.

En la primera fase es van presentar 45 projectes. Aquests disposaven de 60 dies per elaborar una proposta tècnica que serviria per avaluar-ne la viabilitat i la idoneïtat i seleccionar els projectes guanyadors. Durant aquesta fase l’Ajuntament va oferir un suport financer de fins a 1.500 euros als preseleccionats per a treballs tècnics per a la implementació de la coberta.

Finalment s’han escollit 10 propostes guanyadores que rebran una subvenció del 75% del cost que tinguin les obres i estudis tècnics necessaris, fins a un límit de 100.000 €.

Per veure els projectes guanyadors consulteu aquest enllaç.

Una Barcelona més verda

Les cobertes verdes són un dels elements claus per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, tal i com s’estableix en les mesures de govern com el Pla del Verd i la Biodiversitat de Barcelona 2020 i el Programa d’Impuls a la Infraestructura Verda Urbana que estableix un progressiu increment de la superfície de cobertes verdes. Les propostes guanyadores se sumen així, a les 17 hectàrees de verd que ja s’han desenvolupat des de l’inici de mandat.

Una coberta verda pot incloure espais verds, horts urbans d'auto-abastament, espais d'ús social, captació d'aigua de la pluja, i és compatible amb la instal·lació d'energies renovables. D'aquesta manera s'aporten múltiples beneficis: en les relacions socials, en els efectes sobre el confort tèrmic i la qualitat de l'aire, creant nous espais verds, en el paisatge urbà, afavorint la biodiversitat, en el cicle de l'aigua de la ciutat, en l'estalvi energètic.

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, impulsa aquest concurs amb el suport del grup de treball "Cobertes Mosaic”, format per organitzacions signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022 (membres de la xarxa Barcelona + Sostenible) que treballen per tirar endavant iniciatives de manera col·laborativa per a fer de Barcelona una ciutat més habitable.

Grup de Cobertes Mosaic

Sota el marc del Compromís de Barcelona pel Clima hi ha un equip de projecte que impulsa  la creació de cobertes verdes per a la mitigació i adaptació de Barcelona al Canvi Climàtic.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es posa documentació específica a disposició dels participants al concurs.

Preguntes Freqüents (PDF - 1,5MB)

En aquest enllaç podeu consultar el document que us resumeix els dubtes més habituals respecte del projecte d'implantació de cobertes verdes a la ciutat.