• Inici
  • / Segon Concurs de Cobertes Verdes

Segon Concurs de Cobertes Verdes

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, ha convocat el Segon Concurs de Cobertes Verdes, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds a la ciutat. 

Els deu projectes guanyadors del concurs rebran una subvenció del 75% del cost amb un límit de 100.000 euros per coberta. Les propostes seleccionades inclouen elements com ara horts urbans d’autoabastament, recollida d’aigües pluvials, instal·lacions de generació d’energia renovable, zona de compostatge de residus orgànics i zones d’estada i esbarjo.

La valoració ha tingut en compte els criteris següents:

  • Nombre d’habitatges de l’edifici.
  • Plantació de verd i biodiversitat.
  • Cicle de l’aigua, creació de sistemes d’eficiència de reg i recuperació d’aigües pluvials i el seu ús.
  • Millora del comportament energètic i ús de materials sostenibles.
  • Generació d’energia amb sistemes d’energia renovable, aerogeneradors i plaques de captació.
  • Millora paisatgística, visibilitat des dels edificis veïns, des de l’espai públic i la integració de la coberta verda a l’edifici.
  • Economia en l’execució, criteris de proporcionalitat entre la intervenció i el resultat.
  • Beneficis col·lectius i socials.

A més dels deu projectes guanyadors, el segon concurs de cobertes verdes lliura deu accèssits (des de l’onzè fins al vintè classificat) que rebran una subvenció de 1.500 euros en concepte de despeses tècniques.

Tots els participants al concurs que no hagin estat seleccionats, així com altres titulars d’edificis que estiguin interessats en la realització d’una coberta verda, es poden acollir als ajuts a la protecció i millora del paisatge urbà, que atorga subvencions per a la realització d’una coberta verda, que compleixi les condicions requerides de la subvenció.

En aquest segon concurs de cobertes verdes s’han presentat un total de 47 propostes, 33 de les quals van passar a la segona fase del concurs i entre aquestes n’han sortit els 10 projectes guanyadors i els 10 accèssits. Està previst que les obres de les cobertes puguin començar durant aquest any 2021 i acabar el 2022. En total, la transformació d’aquestes 10 cobertes suposarà una ampliació del verd urbà de 2.055 metres quadrats que gaudiran un total de 362 habitatges.

Consulta aquí els projectes guanyadors

Es tracta d'una convocatòria dirigida a edificis d’habitatges de titularitat privada, ja que l’objectiu és que la coberta suposi un benefici de caràcter col·lectiu o social per als residents. En queden excloses les cobertes la finalitat de les quals sigui dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics.

Per veure els projectes guanyadors del Primer Concurs de Cobertes Verdes, consulteu aquest enllaç.

 

Les cobertes verdes, clau per enverdir la ciutat

Les cobertes verdes són un dels elements clau per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, i per contribuir a l’adaptació dels efectes provocats pel canvi climàtic.

A partir de mesures com la Declaració d’Emergència Climàtica, el pla Clima o el Programa d’impuls a la infraestructura verda urbana l’Ajuntament de Barcelona pretén incrementar la superfície de cobertes verdes, tant públiques com privades.

Una coberta verda pot incloure espais verds, horts urbans d'autoabastament, espais d'ús social o de captació d'aigua de la pluja, i és compatible amb la instal·lació d'energies renovables. D'aquesta manera s'aporten múltiples beneficis: en les relacions socials, en els efectes que té en el confort tèrmic i la qualitat de l'aire, en la creació de nous espais verds, en el paisatge urbà, i afavoreix la biodiversitat en el cicle de l'aigua de la ciutat i en l'estalvi energètic.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es posa documentació específica a disposició dels participants al concurs.

Preguntes Freqüents (PDF - 1,5MB)

En aquest enllaç podeu consultar el document que us resumeix els dubtes més habituals respecte del projecte d'implantació de cobertes verdes a la ciutat.

 

1r Concurs de Cobertes Verdes 2017

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar el juny del 2017 el primer Concurs de Cobertes Verdes per promoure la implantació de nous terrats verds premiant deu cobertes verdes en edificis d’habitatges, equipaments docents, sanitaris o d’altres usos.