• Inici
  • / Segon Concurs de Cobertes Verdes

Segon Concurs de Cobertes Verdes

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, ha convocat el Segon Concurs de Cobertes Verdes, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds a la ciutat. 

La primera fase del concurs es va tancar el passat 20 de setembre de 2020. A partir de les propostes presentades el jurat del concurs determinarà quines poden passar a la segona fase del concurs i rebre una subvenció de fins a 1.500 euros en concepte de despeses tècniques per a l'elaboració dels treballs tècnics previs. 

L'entrega dels projectes definitius de la segona fase del concurs està prevista per al mes de febrer. Entre aquestes propostes s’escolliran deu projectes guanyadors que rebran una subvenció d'un 75% del valor del conjunt d'actuacions i d’estudis tècnics necessaris i fins a un límit de 100.000 euros per a cada coberta verda.

També es concediran deu accèssits que disposaran d'una subvenció de fins a 1.500 euros per les despeses tècniques de la fase concurs, amb la finalitat de facilitar a algunes comunitats l'oportunitat de poder-hi participar.

Es tracta d'una convocatòria dirigida a edificis d’habitatges de titularitat privada, ja que l’objectiu és que la coberta suposi un benefici de caràcter col·lectiu o social per als residents. En queden excloses les cobertes la finalitat de les quals sigui dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics.

Per veure els projectes guanyadors del Primer Concurs de Cobertes Verdes, consulteu aquest enllaç.

 

Les cobertes verdes, clau per enverdir la ciutat

Les cobertes verdes són un dels elements clau per aconseguir una ciutat més verda i sostenible, i per contribuir a l’adaptació dels efectes provocats pel canvi climàtic.

A partir de mesures com la Declaració d’Emergència Climàtica, el pla Clima o el Programa d’impuls a la infraestructura verda urbana l’Ajuntament de Barcelona pretén incrementar la superfície de cobertes verdes, tant públiques com privades.

Una coberta verda pot incloure espais verds, horts urbans d'autoabastament, espais d'ús social o de captació d'aigua de la pluja, i és compatible amb la instal·lació d'energies renovables. D'aquesta manera s'aporten múltiples beneficis: en les relacions socials, en els efectes que té en el confort tèrmic i la qualitat de l'aire, en la creació de nous espais verds, en el paisatge urbà, i afavoreix la biodiversitat en el cicle de l'aigua de la ciutat i en l'estalvi energètic.

Documentació

Amb l'objectiu de facilitar el treball de les propostes, es posa documentació específica a disposició dels participants al concurs.

Preguntes Freqüents (PDF - 1,5MB)

En aquest enllaç podeu consultar el document que us resumeix els dubtes més habituals respecte del projecte d'implantació de cobertes verdes a la ciutat.

 

1r Concurs de Cobertes Verdes 2017

L’Ajuntament de Barcelona va impulsar el juny del 2017 el primer Concurs de Cobertes Verdes per promoure la implantació de nous terrats verds premiant deu cobertes verdes en edificis d’habitatges, equipaments docents, sanitaris o d’altres usos.