Com afecten les mesures contra la sequera els parcs i jardins de la ciutat?

28/03/2023 - 12:32 h

L’activació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de Barcelona afecta especialment els parcs i els jardins de la ciutat, que veuran reduït considerablement el reg, cosa que podria provocar que la gespa es descolorís, però això no afectaria la supervivència dels arbres i les plantes. Els escocells i els horts urbans es poden seguir regant amb regadora.

Zones de gespa, prats i plantes anuals

El reg amb aigua potable s’ha prohibit als jardins i les zones verdes, públics i privats. Per aquest motiu, s’ha deixat de regar la gespa dels parcs i els jardins municipals, cosa que podria provocar que, amb el pas dels dies i si no plou prou, la gespa de les zones verdes es descolorís, s’esgrogueís i, en el pitjor del casos, s’assequés.

Arbres i plantes

La subsistència dels arbres i les plantes dels parcs i els jardins està garantida, ja que el reg de supervivència d’arbres o plantes sí que està permès, de 20.00 a 8.00 hores i amb un sistema de regatge gota a gota o regadora. Els arbres i les plantes dels parcs i els jardins municipals es reguen amb un sistema de goteig i de nit.

També es garanteix la plantació d’arbustos i arbres als carrers en obres, ja que es tracta de zones que incorporen un sistema de regatge gota a gota o amb aigua freàtica.

Escocells i horts urbans

Els horts urbans i els escocells es poden regar, però només amb regadora i al mínim possible. Se suspenen temporalment les noves altes al programa “Cuida l’escocell”.

Aquestes mesures permeten estalviar prop del 50% de l’aigua potable usada per regar la ciutat.