Estratègia de la bicicleta

Barcelona és una ciutat compromesa amb un model de mobilitat segura, sostenible, equitativa i eficient, que aposta per donar més protagonisme als mitjans de transport no contaminants, mitjançant, entre altres mesures, l'increment de l’ús de la bicicleta com a mitjà habitual de transport urbà a la ciutat.

Per aquest motiu, l'Ajuntament va posar en marxa la Mesura de Govern de l’Estratègia de la Bicicleta, en una clara aposta per fomentar l’ús d'aquest vehicle com una alternativa sostenible, amb grans beneficis ambientals, als vehicles privats a motor i una forma de recuperar els carrers com a espais de convivència ciutadana.

Mitjançant una estratègia a diferents nivells per incrementar la seva utilització, es compromet a millorar les condicions d’accessibilitat dels usuaris de la bicicleta per tal de garantir desplaçaments més segurs i minimitzar el conflicte amb els vianants i el trànsit rodat.

En aquest sentit, es millorarà i ampliarà la xarxa de carrils bici existents per dotar-los de major connectivitat i es millorarà la seguretat de ciclistes i vianants, per millorar la convivència i coexistència entre els diferents modes de desplaçament.

Més informació: web de la bicicleta

Balanç de la Mesura

95%

de cobertura al final del 2018

32 milions d'euros

és la inversió que proposa el Govern Municipal per triplicar la xarxa de carrils bici

més de 100

actuacions a diferents vies i carrers de la ciutat