Mapa col·laboratiu Barcelona+Sostenible

El Mapa Barcelona + Sostenible és una oportunitat única per visualitzar la contribució que tots nosaltres aportem per millorar la nostra ciutat, des d’iniciatives petites i incipients fins a projectes grans i consolidats. També és una eina de reconeixement comunitari, de comunicació i de sensibilització.

Objectius del mapa:

- Avançar en el compromís del teixit social i empresarial envers la sostenibilitat i la cultura col·laborativa, creant espais d’intercanvi, participació i trobada comunitària en el territori.

- Fomentar el comportament responsable: la mobilitat sostenible, producció i consum responsable, el respecte pel patrimoni natural i cultural, etc.

- Ser un portal de referència per a la ciutadania i esdevenir un element de consulta habitual del patrimoni natural i social i una eina per dinamitzar l’economia verda.

- Disposar d’una eina oberta a la participació de la ciutadania i al dinamisme propi de la transformació de la ciutat, recollint i posant en valor les experiències i el coneixement de l’entorn dels veïns i veïnes.

- Esdevenir una eina que les entitats ambientals i els equipaments d’educació ambiental vegin útil com a mètode per facilitar l’educació ambiental per la sostenibilitat entre la ciutadania.

Més informació