Gestió energètica de la ciutat

L'eficiència energètica i la qualitat de l’aire són àmbits que determinen, també, la qualitat de l’espai públic. Barcelona vol contribuir a la lluita contra el canvi climàtic millorant l'eficiència energètica i reduir la dependència dels combustibles fòssils, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle. És per això que la ciutat promou les energies renovables i fomenta la millora de la qualitat ambiental de l'entorn urbà, incidint en àmbits com el soroll, l'enllumenat o la qualitat de l'aire.

Barcelona té dues qualitats que en defineixen la seva realitat energètica i la manera com aquesta es planifica: mediterrània i densa. La ‘mediterraneitat’ i el seu clima benigne faciliten la vida en quant a consums destinats a calefacció i climatització, i la densitat permet aprofitar cada kWh emprat entre més gent que no pas en altres ciutats. És per això que Barcelona té un consum energètic moderat en comparació amb altres conurbacions.

La ciutat consumeix actualment uns 17.000 GWh/any, d’aquests uns 370 (2,17%) ja es produeixen amb energies renovables (solar i minieòlica entre d’altres) i residuals. Per a reduir aquest consum global l’Ajuntament vetlla per reduir la dependència energètica de la ciutat de Barcelona de l’exterior, i fomentar la presència de generació local, renovable i en xarxa. És a dir, tendir cap a l’autosuficiència energètica.

L’objectiu és millorar l’eficiència i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com altres contaminants d’efecte local. Actualment la ciutat genera localment (dins del propi municipi i entorn Besós) 5.280 GWh/any d’electricitat, que representa el 68% de l’energia elèctrica que es consumeix. El repte és que aquest 68% sigui el màxim renovable possible.

Mesures per impulsar la generació d’energies renovables i l’estalvi energètic

L’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses mesures per a la generació local d’energia i l’estalvi energètic a les instal·lacions i equipaments públics de la ciutat. Des d’instal·lacions d’energia solar als edificis (equipaments esportius, habitatges de promoció social, edificis municipals  administratius, etc.), a l’impuls de xarxes de distribució de calor-fred a la ciutat (Districlima, Ecoenergies Barcelona), instal·lacions minieòliques, enllumenat autònom i autosuficient a la ciutat, aprofitament energètic de la biomassa, aprofitament de la geotèrmia etc.

Aprofitar el potencial solar i eòlic als terrats

Els ciutadans interessats en l’estalvi energètic  disposen d’una línia d’accions basada en la utilització del vent i el sol com a recursos naturals. A l’impuls de l’energia solar als habitatges d’ençà l’aprovació de l’ordenança solar fa més de 15 anys se suma, l’any 2015, actuacions per a l’aprofitament de l’energia eòlica, en el marc del “Pla Estratègic de l’energia minieòlica a Barcelona. El vent, un recurs energètic per la ciutat” (2015). D’una banda, els ciutadans poden consultar en un mapa quin és el recurs energètic disponible tant pel que fa a energia solar (tèrmica i fotovoltaica) com minieòlica a les seves cobertes i terrats.  Amb aquesta primera informació, el ciutadà pot prendre una decisió sobre la possibilitat de posar una instal·lació d’aquestes característiques per tal d’abastir les seves necessitats energètiques.

De l’altre, l’Assessor Energètic Virtual posa a l’abast dels ciutadans eines per conèixer a fons el seu consum i proposa mesures per reduir-lo. S’ofereix als veïns i veïnes de la ciutat informació personalitzada basant-se en les dades del seu consum d’energia i la informació de casa seva que vulgui proporcionar.

Enllaços relacionats: