Monogràfic

COMPOSICIÓ AMB PLANTA EN JARDINERIA

Quan volem crear una terrassa o jardí intentem que el verd hi tingui un paper protagonista. Aquests vegetals amb els quals fem la composició han de viure en unes condicions de cultiu determinades, però també volem que compleixin una funció i que tinguin unes qualitats estètiques. En aquest curs intentarem donar unes pautes per poder fer una tria de les plantes, de manera que assolim els nostres objectius.

DIBUIX PER EXPRESSAR EL JARDÍ. CURS D’INICIACIÓ

Curs d’iniciació en la representació plàstica com a eina del projecte del jardí. Aquest curs ens permetrà desenvolupar tècniques bàsiques de representació de jardins mitjançant tècniques com l’aquarel·la. Aprendrem a crear imatges d’escenes de jardí en què es reflecteixin els ambients, les formes, els colors i les textures.

PODA D’ARBUSTOS I ENFILADISSES

En aquest curs aprendrem les tècniques de poda més adequades per a diferents arbustos o enfiladisses, atenent les característiques de creixement de diferents espècies i les seves funcions d’ús i estètiques al jardí. La part teoricopràctica inclourà la visita a espais verds per observar l’evolució dels arbustos després de la poda. Les dues darreres sessions serviran per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits.

ROSERS: TIPUS I MANTENIMENT

Els temes principals que desenvolupa aquest curs són els següents: conèixer la història dels rosers i les seves espècies i varietats principals; aprendre les tasques de manteniment necessàries, com ara la poda, la conservació i la millora del sòl, i el control de les plagues i malalties. Es combinaran les sessions teòriques i pràctiques. Les sessions pràctiques tindran lloc al roserar del parc de Cervantes.

PODA DE FRUITERS

En aquest curs aprendrem les necessitats de poda de diferents tipus de fruiters, en especial els més comuns de la zona. Buscarem el punt d’equilibri de la poda entre el desenvolupament de l’arbre i la producció. Treballarem les diferents tècniques, les eines més adequades i el moment òptim de poda segons les espècies.

JARDÍ MEDICINAL I COMESTIBLE

En aquest curs es planteja la possibilitat de crear diferents jardins on cultivarem plantes medicinals i comestibles, tant ornamentals com silvestres, per tenir-les prop del nostre abast. Per això, s’elaboraran dissenys que compleixin un triple objectiu: estètic, ús medicinal i ús gastronòmic.

TERRASSES I BALCONS

Coneixements imprescindibles per satisfer les necessitats i atencions de les plantes cultivades en tests, així com els criteris que cal aplicar a l’hora de comprar-les, amb una menció especial a les plantes de baixa necessitat d’aigua. També s’ofereix una llista d’espècies arbustives i vivaces que l’alumnat podrà identificar directament a l’aula. El darrer dia es durà a terme una pràctica de plantació en jardinera i una renovació de terra o substrat.

SKETCH AL LABERINT

Curs per aprendre a dibuixar la natura. El curs presentarà les diferents maneres de fer sketch amb 3 docents (Santi Sallés, Lluís Bruguera i Vince van Geffen). L’alumnat podrà conèixer diferents disciplines artístiques aplicades al dibuix ràpid com l’aquarel•la, el llapis de color i la tinta, i també aprendrà a mirar i a copsar el món que ens envolta, amb el paisatge com a referent, i a trobar recursos gràfics i cromàtics per representar allò que hem observat.
Cada docent impartirà 3 sessions. Hi haurà classes a l’aula i classes a l’exterior (Laberint d’Horta). Es treballarà amb llibreta (sketchbook) i materials d’sketching per dibuixar arbres, fulles, plantes, etc.

PLANTES CRASSES

Curs enfocat a conèixer les principals plantes crasses que hi ha al mercat i als nostres jardins (més de 200 espècies), el seu funcionament, les necessitats i el cultiu, així com els problemes que poden presentar. Es tractaran també temes d’aplicació, incloent-hi murs vegetals i cobertes enjardinades. Curs teòric amb demostracions pràctiques i visites a dos jardins amb col·leccions de crasses i un viver de producció i venda de plantes crasses.

HORT ECOLÒGIC A TERRA O EN TAULA: CRITERIS I TÈCNIQUES DE CONREU

Aquest curs inclou, ja sigui en cultiu a terra o en taula o contenidor, el disseny de l’hort, el calendari de les plantacions, el coneixement del sòl i el control de plagues i malalties de les hortalisses. La part teòrica es combina i es complementa amb la pràctica a l’hort. Sis sessions es faran seguides i les dues últimes es faran dues setmanes més tard per poder veure l’evolució de l’hort.

ARBRES DE BARCELONA I

Curs que ensenya a identificar i saber diferenciar 60 espècies d’arbres que es troben als jardins de Barcelona i a conèixer els requeriments específics de cultiu i la seva aplicació al jardí.