Presentació

La Biblioteca és un equipament municipal ubicat a les dependències del Centre de Formació del Laberint al barri d’Horta. Anomenada també Biblioteca de Parcs i Jardins, és d’accés obert a tothom i la seva especialització és la jardineria i el paisatgisme. El seu fons recull, a més, temàtiques relacionades amb la botànica, el disseny de jardins, la flora i la floricultura, l’arboricultura, els parcs i els jardins de Barcelona i del món, i altres matèries afins com l’ecologia, el medi ambient, la biodiversitat o l’horticultura.

La Biblioteca és una de les biblioteques departamentals de l’Ajuntament de Barcelona que treballen de manera coordinada amb el Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC) per tal de donar millor servei i compartir recursos.

Organitzativament, depèn de l´Institut Municipal de Parcs i Jardins. L’Institut es troba adscrit dins la gerència de Serveis Urbans, que alhora penja de la gerència de l’àrea de Mobilitat, Infraestructures i Serveis Urbans.

La Biblioteca, a més, forma part de:

 • DocAmbCat (Xarxa de Centres de Documentació Ambientals de Catalunya), una xarxa que agrupa més de 135 biblioteques i centres de documentació que tenen fons específics sobre temes ambientals, i que comparteixen formació i activitats.
 • RECIDA (Xarxa de Centres d’Informació i Documentació Ambiental), que aplega més de 140 biblioteques i centres de documentació ambientals i espais naturals protegits de les diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol. Anualment, el CENEAM (Centre Nacional d’Educació Ambiental) -conjuntament amb altres centres de diferents comunitats autònomes- organitza un seminari on representants de diferents institucions es reuneixen per intercanviar experiències i rebre formació especialitzada.

 

La biblioteca té la peculiaritat de ser:

 • Una biblioteca especialitzada que pertany a una institució administrativa de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Una biblioteca que forma part d’un centre d’ensenyament.
 • Una biblioteca de lliure accés a qualsevol ciutadà.

Amb aquestes premisses es pot definir que té la principal missió de donar suport al desenvolupament dels projectes propis dels diferents departaments de la Gerència adjunta de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i sobretot a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins; així com ser un centre de referència informatiu i divulgatiu per a la formació del personal investigador, docent, professional, alumnat i ciutadà interessats en aquesta temàtica.

Per tant, es marca els objectius següents:

 • Oferir l’accés a recursos informatius en els àmbits temàtics de la seva especialització, de manera ràpida i eficaç.
 • Proporcionar materials necessaris per al compliment de les funcions pedagògiques.
 • Transmetre el coneixement en aquest àmbit.

Per aquest motiu, la Biblioteca ha de tenir bones col·leccions bàsiques i especialitzades i oferir serveis per tal de garantir que els professionals de la pròpia institució tinguin les evidències documentals, fiables i sòlides que li permetin prendre les decisions adequades, com elaborar normes i projectes, dissenyar programes i/o assolir els objectius marcats. A més, de donar suport a la docència, a la investigació, a l’alumnat i a la ciutadania. 

 

El fons inicial prové de la Biblioteca del Servei Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona, ​​creat el 1917, per a l’ús dels seus tècnics i altres empleats. A principis de la dècada de 1970, Parcs i Jardins reubica la Biblioteca a les instal·lacions del que és ara l’anomenat Institut Rubió i Tudurí al carrer del Marquès de Comillas, en un edifici annex a Parcs i Jardins.

L’Institut fundat el 1933 per l’arquitecte paisatgista Nicolau Mª Rubió i Tudurí amb el nom d’Escola Municipal d’Aprenents Jardiners va dependre orgànicament del Servei Municipal de Parcs i Jardins fins al 2000 que es va integrar a l’IMEB de la Generalitat, sent la primera escola de jardineria d´Espanya. Per això el 1999 la Biblioteca de Parcs i Jardins fos segregada; restant una part del fons a l’Escola de Jardineria i l’altra a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins, aleshores ja ubicat al carrer Tarragona.

Més tard, la Biblioteca es va traslladar l’any 2002 al Centre de Formació del Laberint, a l’edifici del Palau Desvalls del Parc del Laberint d’Horta, que des del 1993 impartia cursos sobre jardineria, paisatgisme i horticultura. És aquest any, quan s’habilita el que antigament eren les cavallerisses del Palau, a l’ala dreta de l’edifici, per crear la futura i definitiva seu del que seria l’anomenada Biblioteca de Parcs i Jardins on recolliria tot el fons dividit, en aquests anys d’impàs, per estades i departaments diferents de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins.

Durant tots aquests anys el fons bibliogràfic sempre havia estat a l’abast per consultar tots els tècnics municipals, alumnes de formació professional, aficionats/ades i al públic en general. I serà el 2003 fins al 2005 quan es van automatitzar i catalogar els gairebé 3000 volums de què disposava la biblioteca, passant per un procés d’automatització i integració al Catàleg de les Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona (CBAB) creat per la Biblioteca General, actual Servei de Documentació i Accés al Coneixement (SEDAC). Un cop integrat el fons, la Biblioteca formaria part de les Biblioteques Departamentals de l’Ajuntament de Barcelona. El fons, per fi, estava disponible a través d’un catàleg que en permetia la consulta i la realització de préstecs a tots els treballadors municipals, alumnes i ciutadans. Això representava una gran projecció i comunicació de la Biblioteca per satisfer les necessitats d’informació i investigació a la seva temàtica.

Més tard, el 2012, el CBAB s’integraria al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) garantint una difusió més gran del seu fons bibliogràfic a altres biblioteques estatals .

Actualment el fons té una col·lecció formada per més de 4.400 volums i més de 60 títols de revista, en paper i en format electrònic, especialitzat en jardineria i paisatgisme, entre d’altres matèries afins.

 

 

Matí: de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores.

Tarda: dilluns, dimarts i dijous de 16.00 a 18.00 hores.

 • Horari de matins: en períodes de vacances escolars
 • Tancat: cap de setmana i festius
 • Vacances: tancat estiu (segona quinzena de juliol i agost) i Nadal

 

 

Direcció: Parc del Laberint d’Horta. C/ GermansDesvalls, s/n. 08035 Barcelona

Telèfon: 93 256 56 20

 

També ens pots trobar a: 

 

 

Rda. Dalt, salida 4

Metro: L3, estación Mundet

Bus: 27, 60, 76, H4, M19, N4 i V23