Organització dels cursos

Els cursos del Centre de Formació del Laberint ofereixen formació a un ventall ampli de persones amb l’objectiu d’atendre les diverses necessitats i inquietuds de la ciutadania relacionades amb la jardineria, la biodiversitat i l’agricultura ecològica. Per aquest motiu presentem itineraris formatius que recullen l’oferta agrupada per tipologia de cursos.

Aquesta classificació pretén orientar a les persones interessades en una vessant determinada del món del verd, de forma que puguin seguir els cursos relacionats amb aquella preferència i aconseguir així una especialització al llarg del temps.

Consulta l’itinerari més adient a les teves necessitats o combina’ls per aconseguir un coneixement més ampli.

1. Coneixements de jardineria 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: d’una banda, adquirir coneixement sobre la biologia, la fisiologia i la morfologia de les plantes i arbres que s’utilitzen en jardineria i horticultura. De l’altra, aprendre els conceptes i les tècniques necessaris per posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits. Aprendrem a triar els millors substrats, a reproduir plantes, a identificar espècies i les principals plagues, així com les formes de reg més convenients, les nocions de poda i la introducció en el món de l’agricultura ecològica…

Aquest itinerari recull formacions teòriques de llarga i curta durada, amb demostracions a l’aula i visites a jardins, i formacions pràctiques per aplicar els coneixements treballant a les instal·lacions de pràctiques del Centre del Laberint, en el viver Tres Pins o altres espais verds de la ciutat.

Trobareu el següents cursos:   

 • Iniciació a la jardineria
 • Ampliació de coneixements de jardineria
 • Pràctic bàsic
 • Pràctic avançat
 • Hort ecològic en terra o en taula
 • Identificació i aplicació de plantes en jardineria

2. Creació de jardins 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: L’alumnat podrà endinsar-se en diferents cursos que li permetran crear i dissenyar un espai enjardinat integrat en l’entorn. Des de la visió general del disseny del jardí fins als requeriments per crear terrasses i balcons o basses naturalitzades. També s’hi trobaran cursos que permetran, a partir del coneixement i la identificació de la vegetació, seleccionar les plantes per a fer néixer un bon conjunt paisatgístic.

Trobareu el següents cursos

 • Disseny de jardins I i II
 • Dibuix per expressar el jardí
 • Dibuix tècnic per projectes de disseny de jardins
 • Identificació i aplicació de plantes en jardineria
 • Terrasses i balcons
 • Basses naturalitzades
 • Cobertes verdes
 • Jardí medicinal i comestible
 • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg
 • Jardins històrics de Barcelona

3. Manteniment de jardins 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: tan important com saber escollir les espècies més adients a l’espai del nostre jardí, és el manteniment posterior que s’ha de fer per conservar el jardí en les millors condicions. Cursos teòrics i pràctics per conèixer les principals necessitats dels espais verds: com es poden mantenir utilitzant les millors tècniques, les eines i la maquinària necessàries, la temporalització de les tasques de manteniment, etc.

Trobareu el següents cursos

 • Pràctic bàsic
 • Pràctic avançat
 • Poda d’arbustos i enfiladisses
 • Poda de fruiters
 • Maneig de desbrossadora i motoserra
 • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg
 • Sanitat vegetal. Control biològic de plagues

4. Arboricultura 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: cursos per a professionals i aficionats amb l’arbre com a centre de la formació. Coneixerem la biologia de l’arbre i de les seves estructures, des de la capçada fins a l’arrel; les necessitats de creixement dels arbres i del seu manteniment, així com el seu ús en l’àmbit urbà i en la vessant productiva, i la seva importància en l’ecosistema.

Els professionals del món de la jardineria o en situació d’atur trobaran en aquest itinerari el complement per avançar en els seus coneixements, o bé una formació més tècnica que completi la seva instrucció.

Trobareu el següents cursos:

 • Introducció a l’arboricultura
 • Poda de fruiters
 • Trepa bàsic
 • Avançat de trepa
 • Protocol de poda
 • Arbres de Barcelona

5. Planta ornamental 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: conèixer les característiques fisiològiques i biològiques de les flors i plantes que ens permetran cultivar-les per embellir i naturalitzar terrasses i jardins. Amb el coneixement de les diferents espècies aprendrem la importància d’una bona selecció segons les característiques de l’espai.

Trobareu el següents cursos

 • Identificació de plantes silvestres a Barcelona
 • Plantes crasses
 • Com crear un jardí per a papallones
 • Plantes bulboses
 • Rosers: tipus i manteniment
 • Jardí medicinal i comestible
 • Terrasses i balcons
 • Identificació i aplicació de plantes en jardineria
 • Plantes descontaminants

6. Expressió artística al voltant del jardí 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: conjugar dos aspectes que lliguen perfectament: l’art i la natura. Els cursos permetran que l’alumnat s’apropi a l’entorn natural aplicant diferents tècniques creatives, com el dibuix, la fotografia, l’art floral, el reconeixement dels estils de jardins…

L’alumnat adquirirà les bases i tècniques per aprendre a percebre l’entorn i plasmar-lo sobre paper

Moltes de les classes, teòriques i pràctiques, es realitzen en el marc del Parc del Laberint, un entorn excepcional de la ciutat de Barcelona.

Trobareu el següents cursos

 • Dibuix per expressar el jardí
 • Sketch al Laberint
 • Disseny de jardins I i II
 • Jardins històrics de Barcelona 

7. Biodiversitat i agroecologia 

Objectius dels cursos integrats en aquest itinerari: endinsar la ciutadania i els professionals del món verd en el camí cap a la millora l’ecosistema de la ciutat, des de la producció i manteniment ecològic amb especial atenció a la biodiversitat urbana. Aprendrem a interrelacionar la vida vegetal i animal i a conèixer els beneficis globals d’una gestió naturalitzada de la ciutat i la pràctica agroecològica.

Classes teòrico-pràctiques i passejades per diferents punts de la ciutat per a descobrir la biodiversitat i saber com mantenir-la.

Trobareu el següents cursos

 • Gestió ecològica dels d’espais verds
 • Basses naturalitzades
 • Identificació de plantes silvestres a Barcelona
 • Hort ecològic en terra o en taula
 • Plantes descontaminants
 • Com crear un jardí per a papallones

 

 • La formació que es duu a terme en el Centre de Formació del Laberint (CFL) és eminentment presencial. En l’actualitat, els alumnes compten amb un entorn d’aprenentatge digital mitjançant la plataforma Moodle, on professors i alumnes disposen d’eines i recursos que permeten una formació dinàmica, realitzant la construcció del coneixement de manera col·laborativa.
 • El centre pot modificar el programa, l’estructura del curs i els docents que l’imparteixen, en cas de necessitat.
 • En el cas que els factors climàtics (pluja, vent o neu) no permetin la realització de les classes pràctiques, el CFL les ajornarà. Des del centre s’informarà l’alumnat per correu electrònic de l’anul·lació de la classe i del dia de recuperació de la sessió.
 • El CFL informarà l’alumnat dels equips de protecció individual (EPI) i dels materials que cal dur per realitzar els cursos pràctics. L’alumnat serà el responsable de dur els materials i EPI durant l’execució de les pràctiques.
 • Idioma: la llengua vehicular del centre és el català. Els cursos s’impartiran en català, excepte que s’indiqui expressament que les classes seran en castellà. La Plataforma per la Llengua ofereix eines i recursos per a l’alumnat.
 • Places: el centre es reserva el dret de modificar el nombre de places publicat en funció de les mesures COVID vigents en el moment de fer-se el curs.
 • Consulteu les formacions certificades per l’Asociación Española de Arboricultura (AEA) a l’Administració del centre.

El centre disposa d’un servei de formació a mida per a organismes públics, empreses i entitats.

Dins les temàtiques de formació del centre (jardineria, agricultura, biodiversitat) trobareu un ampli ventall de cursos per millorar la base de coneixement dels vostres equips.

Els cursos responen a itineraris formatius en diferents àmbits com l’arboricultura, l’aplicació de coneixements, etcètera, que us permetran establir programes formatius propis a fer en diversos anys, pels integrants dels vostres equips, garantint uns recorreguts d’aprenentatge.

En els cursos a mida podem adaptar:

 • el contingut de la formació (ajustant les sessions teòriques i pràctiques en funció dels objectius)
 • el nombre d’alumnes
 • la localització de les sessions
 • la durada de la formació

Feu-nos arribar les vostres peticions de cursos a mida per correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat) o telefònicament (932 565 601).