Organització dels cursos

Itineraris formatius

Els cursos del Centre de Formació del Laberint ofereixen formació per a un ventall ampli de persones, des de la ciutadania general, fins a aficionats i professionals interessats en el món de la jardineria, la biodiversitat i l’agricultura ecològica.

Aquest any, l’oferta de cursos al Centre de Formació del Laberint no serà només anual. La innovació en la nostra plataforma i el plantejament d’augmentar l’oferta formativa especialment per a la ciutadania ens permet promocionar cursos per trimestres. Alguns cursos els trobareu en la programació anual i d’altres formaran part de la oferta trimestral, estigueu atents a les novetats en la nostra pàgina web i, si voleu rebre directament informació sobre els nous cursos, inscriviu-vos als butlletins del centre! (enllaç a la inscripció del butlletí)

Des del centre treballem perquè la ciutadania i els professionals puguin gaudir de formacions al llarg del curs escolar i durant diferents anys.  És en aquest sentit que us proposem uns itineraris de formació que us permetran al llarg dels anys anar aprofundint en els vostres coneixements de manera gradual.

Si vols fer de la jardineria la teva professió, contacta amb nosaltres i t’orientarem del teu itinerari formatiu personalitzat!

Els itineraris els agrupem en cinc eixos d’aprenentatge:

1. Coneixements de jardineria

Els objectius d’aquests cursos estan orientats a aconseguir el coneixement de la biologia, fisiologia, morfologia, etcètera, de les diferents classes de plantes que s’utilitzen en la jardineria i horticultura, en diferents nivells d’aprenentatge. Aquestes formacions són principalment teòriques acompanyades de demostracions a l’aula i visites a jardins.

En aquest itinerari s’agrupen els cursos següents:

 • Iniciació a la jardineria (llarga durada nivell 1)
 • Ampliació a la jardineria (llarga durada nivell 2)
 • Consolidació de la jardineria (llarga durada nivell 3)
 • Identificació i aplicació de plantes en jardineria (monogràfic)
 • Arbres de Barcelona (monogràfic)
 • Terrasses i balcons (monogràfic)
 • Plantes crasses (monogràfic)
 • Rosers: tipus i manteniment (monogràfic)

En els diferents cursos escolars o trimestralment oferirem altres formacions que amplien aquest itinerari formatiu.

2. Aplicació de coneixements

En aquest itinerari formatiu, els cursos presenten l’objectiu d’adquirir les competències necessàries per posar en pràctica els coneixements teòrics que s’estan adquirint o si ja s’han assolit els coneixements de jardineria.

En aquest itinerari s’agrupen els cursos següents:

 • Disseny de jardins I (llarga durada nivell 1)
 • Disseny de jardins II (s’ofereix cada dos anys) (llarga durada nivell 2)
 • Pràctic bàsic (llarga durada nivell 1)
 • Pràctic avançat (llarga durada nivell 2)
 • Composició amb plantes de jardineria (monogràfic)
 • Poda d’arbustos i enfiladisses (monogràfic)
 • Poda de fruiters (monogràfic)
 • Jardí medicinal i comestible (monogràfic)
 • Hort ecològic a terra o en taula (monogràfic)
 • Instal·lació i manteniment de sistemes de reg (tècnic)
 • Introducció al BIM (tècnic)

En els diferents cursos escolars o trimestralment oferirem altres formacions que amplien aquest itinerari formatiu.

3. Arboricultura

L’arboricultura agrupa aquells cursos que impliquen el coneixement i actuació en el món de l’arbre.

Conté els cursos següents:

 • Maneig de desbrossadora i motoserra (tècnic)
 • Introducció a la arboricultura (tècnic)
 • Protocol de poda (tècnic)
 • Trepa bàsic (tècnic)
 • Avançat de trepa (tècnic)

En els diferents cursos escolars o trimestralment oferirem altres formacions que amplien aquest itinerari formatiu.

4. Naturalització i gestió de zones verdes

En aquest itinerari es busca l’objectiu d’endinsar la ciutadania i els professionals en el món de la naturalització i l’augment de la biodiversitat urbana.

Engloben els cursos següents:

 • Identificació de plantes ruderals (monogràfic)
 • Basses naturalitzades (tècnic)
 • Sanitat vegetal, estratègies per al control biològic de les plagues més esteses en el món de la jardineria (tècnic)
 • Escocells (monogràfic)
 • Prats urbans, herbassars, prats sembrats amb flors (monogràfic)
 • Estrat arbori i arbustiu (monogràfic)
 • Fauna urbana (monogràfic)

En els diferents cursos escolars o trimestralment oferirem altres formacions que amplien aquest itinerari formatiu.

5. Expressió i percepció de l’entorn

Aquest itinerari comença amb els cursos que impliquen la percepció de l’entorn i la seva expressió, utilitzant diferents disciplines artístiques com per exemple el dibuix.

Inicialment aquest itinerari formatiu està integrat per:

 • Dibuix per expressar el jardí (monogràfic)
 • Sketch al laberint (monogràfic)

En els diferents cursos escolars o trimestralment oferirem altres formacions que amplien aquest itinerari formatiu.

 • La formació que es duu a terme en el Centre de Formació del Laberint és eminentment presencial. En l’actualitat, els alumnes disposaran d’un entorn d’aprenentatge digital mitjançant la plataforma Moodle, on professors i alumnes disposaran d’eines i recursos que permeten una formació dinàmica, realitzant la construcció del coneixement de manera col·laborativa.
 • El centre pot modificar el programa, l’estructura del curs i els docents que l’imparteixen, en cas de necessitat.
 • En el cas que els factors climàtics (pluja, vent o neu) no permetin la realització de les classes pràctiques, el centre les ajornarà. Des del centre s’informarà l’alumnat per correu electrònic de l’anul·lació de la classe i del dia de recuperació de la sessió.
 • El Centre de Formació del Laberint informarà l’alumnat dels equips de protecció individual (EPI) i dels materials que cal dur per realitzar els cursos pràctics. L’alumnat serà el responsable de dur els materials i EPI durant l’execució de les pràctiques.
 • Idioma: la llengua vehicular del centre és el català. Els cursos s’impartiran en català, excepte que hi hagi alumnat o docents de fora de Catalunya (en aquest cas s’impartirà en castellà). Organitzativament, en els cursos que tenen dos torns (matí i tarda), el torn de tarda és el que es faria en castellà. La Plataforma per la Llengua ofereix eines i recursos per a l’alumnat.
 • Places: el centre es reserva el dret de modificar el nombre de places publicat en funció de les mesures COVID vigents en el moment de fer-se el curs.
 • Consulteu les formacions certificades per l’Asociación Española de Arboricultura (AEA) a l’Administració del centre.

El centre disposa d’un servei de formació a mida per a organismes públics, empreses i entitats.

Dins les temàtiques de formació del centre (jardineria, agricultura, biodiversitat) trobareu un ampli ventall de cursos per millorar la base de coneixement dels vostres equips.

Els cursos responen a itineraris formatius en diferents àmbits com l’arboricultura, l’aplicació de coneixements, etcètera, que us permetran establir programes formatius propis a fer en diversos anys, pels integrants dels vostres equips, garantint uns recorreguts d’aprenentatge.

En els cursos a mida podem adaptar:

 • el contingut de la formació (ajustant les sessions teòriques i pràctiques en funció dels objectius)
 • el nombre d’alumnes
 • la localització de les sessions
 • la durada de la formació

Feu-nos arribar les vostres peticions de cursos a mida per correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat) o telefònicament (932 565 601).