Tècnics

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE SISTEMES DE REG

Disseny i instal·lació de diferents sistemes de reg en jardineria, tenint en compte les variades necessitats hídriques de les plantacions. Programació del reg. Directrius de manteniment. Estratègies per estalviar aigua. Curs teòric i pràctic.

TREPA BÀSIC

Curs destinat a aprendre les tècniques bàsiques per fer treballs de trepa. Dirigit a professionals de l’arboricultura o persones que es vulguin iniciar en aquesta especialitat.

AVANÇAT DE TREPA

Curs per evolucionar i aprofundir en les tècniques més avançades per realitzar feines de poda i tala d’arbres mitjançant la trepa. S’estudiaran i practicaran les tècniques i recursos per poder afrontar amb la màxima seguretat les podes més extremes i complicades.

INTRODUCCIÓ A L’ARBORICULTURA

Curs de presentació de l’arboricultura. L’arquitectura arbòria és una ciència que estudia l’estructura de l’arbre com a resultat dels factors endògens i exògens. L’estudi de l’arbre per se com a generador de valor i no només com a mitjà productiu ens dona eines per llegir els arbres que ens envolten i entendre la seva gestió.
El medi urbà com a ecosistema amb característiques pròpies i que demana una nova visió de la ciutat que condiciona la seva planificació i la seva gestió de cara al futur.

MANEIG DE DESBROSSADORA I MOTOSERRA

Curs destinat a aprendre el maneig de la motoserra i la desbrossadora. Coneixerem les diferents tècniques d’ús segons les feines a fer, el manteniment de la motoserra i la desbrossadora. Normes de seguretat en els treballs amb motoserra i desbrossadora.

PROTOCOL DE PODA

Aprenentatge de conceptes d’arboricultura i d’un protocol senzill i pràctic per saber interpretar i podar qualsevol arbre en qualsevol situació. S’explicaran els passos que cal seguir en el protocol i es tractaran exemples concrets sobre arbres de diferents espècies i situacions.

SANITAT VEGETAL. ESTRATÈGIES PER AL CONTROL BIOLÒGIC DE LES PLAGUES MÉS ESTESES EN EL MÓN DE LA JARDINERIA

Es treballarà el concepte de sanitat vegetal i la seva importància a l’hora de dissenyar els espais verds, tenint en compte la manipulació de la planta tant en la plantació com en el manteniment. S’ensenyarà el reconeixement de les alteracions fisiològiques més representatives, així com de les plagues més esteses.
El curs posa a l’abast dels participants totes les estratègies per al seu control, fonamentat principalment en el control biològic, que es basa en la manipulació d’enemics naturals, ja siguin depredadors o paràsits. S’exposaran casos prèviament posats en pràctica.

GESTIO ECOLOGICA I NATURALITZACIO ESPAIS VERDS

Un jardí és un hàbitat on la flora i la fauna conviuen tot aportant un valor afegit i una font de gaudi. Les tasques de jardineria condicionen la riquesa de plantes i animals que el componen. Aquest curs donarà a l’alumnat el coneixement d’unes bones pràctiques per conservar i millorar la biodiversitat al jardí i permetrà la identificació d’espècies més rellevants per a la biodiversitat.

BASSES NATURALITZADES

Les basses i estanys dels nostres pobles i ciutats són espais urbans de gran biodiversitat, sobretot si els podem naturalitzar. Si podem apropar el funcionament de les basses urbanes al que passaria al medi natural, podem aconseguir resultats sorprenents.