ROSERS: TIPUS I MANTENIMENT

Els temes principals que desenvolupa aquest curs són els següents: conèixer la història dels rosers i les seves espècies i varietats principals; aprendre les tasques de manteniment necessàries, com ara la poda, la conservació i la millora del sòl, i el control de les plagues i malalties. Es combinaran les sessions teòriques i pràctiques. Les sessions pràctiques tindran lloc al roserar del parc de Cervantes.

Dades del curs

A qui s'adreça: Persones aficionades i professionals.
Places: 15
Preu: 154.50 €
Data d'inici: 18/01/2022
Data de finalització del curs: 01/02/2022
Data d'inscripció: De l'1 de setembre al 22 de desembre de 2021
Nombre total d'hores del curs: 15
Sessions: 5
Dies de la setmana: Dimarts i dijous
Horari: de 10.00 h a 13.00 h.
Idioma: Català
Ponents: Jordi Catalán, mestre jardiner, i Mireia Teixidó, tècnica especialista en jardineria.
Consideracions: El centre informarà l’alumnat dels equips de protecció individual necessaris per realitzar el curs.
70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)

Professorat

Jordi Catalan Julià

Tècnic en jardineria i mestre jardiner.

Mireia Teixidó

Tècnica Especialista en Jardineria i Guia oficial de Catalunya.