Centre de Formació del Laberint d'Horta

INICIACIÓ A LA JARDINERIA - Matí

Aquest curs permet a l’alumnat adquirir una sòlida i àmplia base de coneixement sobre les plantes i la seva aplicació en jardineria.
Reconeixement de diferents espècies d’arbres, arbustos, plantes vivaces i anuals utilitzades en jardineria. Plantació, cura, reproducció i ús en espais interiors i exteriors. Identificació de les plagues i les malalties que les afecten.
Combina les sessions teòriques amb demostracions pràctiques a l’aula i visites a diferents jardins històrics i temàtics de la ciutat. Dos dissabtes al llarg del curs es visiten centres d’horticultura ornamental i jardins d’interès remarcable de fora de Barcelona, com ara el Jardí Botànic Marimurtra i el de Pinya de Rosa.

A qui s’adreça: a persones aficionades que es vulguin iniciar en la jardineria per professionalitzar-s’hi.
Dates: del 28 de setembre de 2020 al 19 de maig de 2021.
Durada: 165 hores, 60 sessions.
Dies: dilluns i dimecres. Dues sessions setmanals en horari de matí o tarda; i dos dissabtes per definir a l’inici del curs.
Horaris: matins de 10.00 a 12.30 h (idioma de les sessions en català); tardes de 17.30 a 20.00 h (idioma de les sessions en castellà). Dissabte de 9.00 a 19.00 h.
Nombre de places: 27 per grup.
Preu:* 561,00 €. 
Ponents: Daniel Vilana, tècnic especialista en jardineria. Xavier Segalà, biòleg i tècnic especialista en jardineria. Octavi Borruel, biòleg del Programa de biodiversitat de l'Ajuntament de Barcelona. Flora Miserachs, mestre jardinera especialista en Art floral. Montse Rivero, historiadora de jardins i tècnica especialista en jardineria.
Inscripcions: de l’1 de setembre al 15 de desembre de 2020. PLACES ESGOTADES


Descomptes i informació en el mateix curs escolar
  • 70% per persones a l’atur, als dos primers cursos per ordre d'inscripció. S’acreditarà mitjançant Certificat Integrat del SOC.

  • 50% per persones majors de 65 anys en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant fotocòpia del DNI, NIE.

  • 50% per jubilats, prejubilats i jubilats parcials en cursos d’aficionats. S’acreditarà mitjançant el certificat de la Seguretat Social que acrediti la condició de pensionista.

  • 15% a membres d’aquelles entitats o col·lectius amb les que hi hagi un conveni vigent. S’acreditarà presentant la quota de soci de l’entitat corresponent.

  • 15% en segona matriculació i successives dins el mateix any acadèmic: no es requereix documentació.

  • Per a altres tipologies de descomptes: contacti amb l’administració del centre per telèfon (932 565 601) o correu electrònic (formacio.laberint@bcn.cat).

  • Curs bonificable per la FUNDAE (Fundació Tripartita)