La Guàrdia Urbana entén la proximitat com una filosofia de treball que ha d’impregnar totes les capes de l’organització. Lluny de la visió centralitzada clàssica dels cossos policials, s’aposta per un model proper i proactiu orientat a millorar la qualitat de vida i la satisfacció ciutadana.

Per aconseguir-ho, es treballa per un patrullatge planificat i preventiu, que s’anticipa a les problemàtiques, i que permet al guàrdia establir vincles estables amb els barris de la ciutat. Fruit d’aquesta visió, les Unitats Territorials són expertes en el seu territori i s’adapten dia a dia a les noves necessitats que puguin sorgir.

Així, la Guàrdia Urbana fa tasques relacionades amb el control d’apartaments turístics, coordinació d’obres, gestió de troballes, tinença responsable d’animals de companyia o intervencions del mal ús de l’entorn urbà, entre d’altres. Totes aquestes tasques requereixen especialització i coneixement de la realitat social de cada districte.

Al marge d’aquestes funcions, és habitual que es facin trobades amb els col·lectius i les entitats de la ciutat en les quals s’explica la tasca que duu a terme el cos policial i es coneixen de primera mà els problemes que preocupen la ciutadania per donar-hi resposta operativa. Alguns dels sectors més significatius són els joves o representants dels sectors de l’economia, el turisme i el comerç.

Un altre col·lectiu clau és la gent gran, que és especialment vulnerable davant delictes com ara robatoris a domicilis, intimidació i estafes. Per evitar aquestes situacions, es fan campanyes expresses de prevenció en col·laboració amb altres àrees de l’Ajuntament.

Per acabar, la Guàrdia Urbana té un paper assistencial fonamental per a la ciutat. Les situacions assistencials d’urgència més freqüents estan relacionades amb persones ferides, extraviades o malaltes.

Per reafirmar el compromís del cos amb la convivència i la proximitat, s’han desenvolupat diversos projectes estratègics: