Professionals

Soc advocat/ada i he de fer alguns tràmits de clients/es amb la hisenda municipal. He anat a l'oficina i diuen que no em poden atendre i que ho he de fer mitjançant la pàgina web. Què he de fer?

Segons l'Ordenança fiscal general, art. 71è. de tràmits i procediments per via telemàtica, els professionals en representació dels contribuents i les persones jurídiques han de presentar els tràmits per via telemàtica.

Al web de l'Institut Municipal d'Hisenda, hi ha tràmits que és necessari acreditar l'autorització del client perquè les dades que hi contenen estan protegides per la Llei de protecció de dades. Aquests tràmits són: certificat negatiu de deute, fraccionament de tributs i multes municipals, certificat de pagament i còpia del document per fer el pagament. Per la resta de tràmits no cal acreditar la representació.

Amb la finalitat d'agilitar la gestió dels tributs i multes locals i donar millor servei als representants dels contribuents, l'Ajuntament de Barcelona ha creat la Carpeta del Professional.

Hi ha dues maneres d'entrar a la Carpeta:

  • Professionals adherits: l'Ajuntament de Barcelona ha signat convenis amb diferents col·legis professionals i associacions per que pugueu tramitar les representacions i els tràmits dels vostres clients. Per poder entrar a la Carpeta del Professional i donar-vos d'alta com a professional adherit, cal que contacteu amb el col·legi o associació al qual estigueu inscrit i signeu l'adhesió. També us cal tenir un certificat digital.
  • Professionals no adherits: Si pertanyeu a un col·lectiu que no ha signat cap conveni o bé no esteu interessat a tramitar l'adhesió. Per poder entrar a la Carpeta del Professional i donar-vos d'alta com a professional no adherit, heu d'enviar un correu electrònic a imhad@bcn.cat, indicant el nom, cognoms o raó social, NIF, adreça, i si pertanyeu a algun col·lectiu . També us cal tenir un certificat digital.
Tornar amunt