Avís als afectats d’ iDental amb crèdits atorgats

A partir de l’acord entre l’Agència Catalana del Consum i l’Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF), les entitats financeres associades a ASNEF analitzaran cas per cas les reclamacions de totes aquelles persones afectades que hagin finançat el pagament a iDental amb un crèdit al consum i es comprometen a:

  • Pel que fa a crèdits atorgats a clients als quals no s’ha iniciat el tractament, se’ls oferirà la possibilitat de cancel·lar el crèdit o de realitzar el tractament en altres clíniques dentals concertades per la financera a tal efecte, sense cap cost addicional per al pacient.
  • Els clients amb tractaments iniciats però pendents de finalització, se’ls oferirà prosseguir el tractament en altres clíniques concertades per la financera en les mateixes condicions. Addicionalment també s’estudiarà la possibilitat d’oferir la condonació parcial del crèdit proporcionalment a les prestacions pendents de realització, prèvia valoració per un odontòleg, de la part de tractament realitzada i de la part de tractament pendent de realitzar.
  • ASNEF es compromet a treure dels fitxers de morosos als clients d’iDental amb crèdits vinculats i a no incloure’n de nous, fins que no es resolgui definitivament tot el procés.

En el cas de ser afectat, des de l’Agència Catalana del Consum es recomana que si el crèdit vinculat s’ha contractat amb alguna de les entitats financeres associades a ASNEF, cal posar-se en contacte amb el seu servei d’atenció al client, identificant-se expressament com a afectat pel tancament d’iDental i aportant la denúncia als Mossos d’Esquadra.

Per comprovar si una entitat financera és associada a ASNEF, es pot consultar a través del web www.asnef.com. 

Totes aquelles persones però, que al fer la reclamació a la financera, no tinguin resposta en el termini de 1 mes, o que no hi estiguin d’acord amb aquesta, podran adreçar-se a fer la reclamació a l’OMIC.

 

Pagament amb targeta de crèdit o al comptat

D’altra banda, en cas que s’hagi fet el pagament amb targeta de crèdit, cal contactar amb l’entitat financera corresponent per informar-se de la possibilitat d’anul·lar els càrrecs. Si això no és possible, caldrà adreçar-se a la via judicial. 

També caldrà seguir aquesta via en aquells casos en els que s’ha pagat els tractaments al comptat.